Aktuality | vodnk | Spravodaj | Vbor | Akcie | Podmienky chovnosti | Stanovy | Predpisy | V�sledky akci� | Inzercia | Registrcia | Linky | Kontakty
 
  Airedale American Hairless American Stafordshire Australian Silky Bedlington Border Cairn Czech Fox Terrier Smooth
 
  Fox Terrier Wire Irish Irish soft coated wheaten Jack Russel Kerry Blue Lakeland Manchester Norfolk Norwich
   
  Parson Russel Patterdale Scottish Sealyham Skye Staffordshire Bull Welsh West Highland White Yorkshire  
.: terriers.sk :. lnky
.: terriers.sk :. lnky

  Vetky rubriky - Nalo sa 285 vyhovujcich lnkov.

Smutn sprva

Aktuality :: 20. janura 2021

Dnes, da 20.01.2021, vo veku 62 rokov zomrel dlhoron len Slovenskho klubu chovateov terirov a foxterirov p. Marin tefek.
Od roku 1983 bol chovateom a majiteom chovateskej stanice Lemart, za mimoriadne zsluhy v oblasti chovu a chovatestva bol v roku 2018 ocenen zlatou medailou, bol rozhodcom pre vkon poovnej upotrebitenosti a exterir. Kto ste ho poznali, venujte mu tich spomienku.
es jeho pamiatke
Vbor SKCHTaF
  Diskusia(0) :: viac

Pln dohodnutch a schvlench kynologickch akci na rok 2021

Aktuality :: 10. janura 2021

Pln kynologickch akci na rok 2021

Vstavy
- 24.04.2021 VT Vinin
- 05.07.2021 VT Koice

Skky poovnej upotrebitenosti
- 26.06.-27.06.2021 MSBL Tur Lka
- 17.07.2021 FSMP Levice
- 21.08.2021 CHBL Branisko
- 04.09.2021 CHBL Bho (Memoril S. Oujezdskho)
- 09.10.2021 KFD Senec

Zmena termnu a miesta vyhraden
  Diskusia(0) :: viac

Uznesenie k podmienkam sae TOP TERIR 2020

Aktuality :: 8. janura 2021

V dsledku nepriaznivej epidemiologickej situcie klub nemohol na jese usporiada plnovan vstavy. Z uvedenho dvodu pre vyhodnotenie sae TOP exterir 2020 sa ru podmienka asti na jednej vstave usporiadanej klubom SKCHTaF.

Uzvierka sa Top terir exterir, Top terir prca a Top terir agility sa predluje do 15.02.2021.
  Diskusia(0) :: viac

Aktulny zoznam lenov klubu 2020

Aktuality :: 21. decembra 2020

  Diskusia(0) :: viac

TERIR ROKA 2020 EXTERIR TOP podmienky zmena 12 2020

Aktuality :: 16. decembra 2020

Po schvlen vborom SKCHTaF zverejujeme zmenu v podmienkach sae Top terir exterir 2020.
Zmena sa tka minimlneho potu bodov potrebnch na zaradenie jedinca do sae, tmto sa upravuje na 100 bodov.
V prlohe s kompletn podmienky.
  Diskusia(0) :: viac
[1] [2] [3] [4] [5] [6] >>           
Vyhadvanie
happy dog
Spravodaj 2020/2
Spravodaj 2020/1
Spravodaj 2019/2