Aktuality | vodnk | Spravodaj | Vbor | Akcie | Podmienky chovnosti | Stanovy | Predpisy | V�sledky akci� | Inzercia | Registrcia | Linky | Kontakty
 
  Airedale American Hairless American Stafordshire Australian Silky Bedlington Border Cairn Czech Fox Terrier Smooth
 
  Fox Terrier Wire Irish Irish soft coated wheaten Jack Russel Kerry Blue Lakeland Manchester Norfolk Norwich
   
  Parson Russel Patterdale Scottish Sealyham Skye Staffordshire Bull Welsh West Highland White Yorkshire  
.: terriers.sk :. lnky
.: terriers.sk :. lnky

  Vetky rubriky - Nalo sa 232 vyhovujcich lnkov.

tatistika zpisov terirov za rok 2018

Aktuality :: 5. februra 2019

  Diskusia(0) :: viac

PLEMENN KNIHA SPZ 2018

Aktuality :: 5. februra 2019

  Diskusia(0) :: viac

Aktulny zoznam lenov klubu 2018

Aktuality :: 31. decembra 2018

  Diskusia(0) :: viac

PECILNA VSTAVA TERIROV Vinin 2019, SPEZIALSCHAU DER TERRIER Vinin 2019

Aktuality :: 29. decembra 2018

Spoloensk dom ARENA, Cintornska 13, Vinin - Slovensk kynologick jednota / Slovensk poovncky zvz, Slovensk klub chovateov terirov a foxterirov - SKCHTaF, PECILNA VSTAVA TERIROV, SPEZIALSCHAU DER TERRIER, VININ 16. 03. 2019 CAC, CAJC, Danubius vaz (Danubius Sieger), Spoloensk dom ARENA, Cintornska 13, Vinin (cca 15 km od Bratislavy, smer Pezinok), Vstava je otvoren pre vetky plemen III. skupiny FCI (okrem bullterirov a jagdterirov). Fr Terrier aus FCI Gruppe III (ausser der Bullterrier und Jagdterrier).
  Diskusia(0) :: viac

VD 2019 VD BONUMS 2019 30. august a 01. september 2019

Aktuality :: 21. decembra 2018

Hotel BONUMS Belusk Slatiny - 30. august a 01. september 2019
Mil lenovia klubu, pozvame vs na vkend s terirom pln aktivt pre naich tvornohch priateov aj pre ich majiteov s rodinami, ktor bude v Hotel Bonums http://bonums.sk/ Belusk Slatiny. http://bonums.sk/
  Diskusia(0) :: viac
[1] [2] [3] [4] [5] [6] >>           
Vyhadvanie
happy dog
Spravodaj 2018/2
Spravodaj 2018/1
Spravodaj 2017/2