Aktuality | vodnk | Spravodaj | Vbor | Akcie | Podmienky chovnosti | Stanovy | Predpisy | V�sledky akci� | Inzercia | Registrcia | Linky | Kontakty
 
  Airedale American Hairless American Stafordshire Australian Silky Bedlington Border Cairn Czech Fox Terrier Smooth
 
  Fox Terrier Wire Irish Irish soft coated wheaten Jack Russel Kerry Blue Lakeland Manchester Norfolk Norwich
   
  Parson Russel Patterdale Scottish Sealyham Skye Staffordshire Bull Welsh West Highland White Yorkshire  
.: terriers.sk :. lnky
.: terriers.sk :. lnky

  Vetky rubriky - Nalo sa 290 vyhovujcich lnkov.

Posdenie do chovu - bonitcia oznam !

Aktuality :: 2. aprla 2021

Oznamujeme, e ak nm to epidemick situcia a Opatrenia hlavnho hygienika umonia, plnujeme zorganizova posdenie do chovu - bonitciu. Dtum: 15. alebo 16. mj 2021. Miesto: Arna Vinin. Propozcie sa pripravuj a bud zverejnen, ke bude jasn, e bonitcia bude mc by usporiadan. Monos prihlsenia na bonitciu bude riadne zverejnen.
Vbor klubu
  Diskusia(0) :: viac

Poovnctvo a rybrstvo - Predstavuje Slovensk klub chovateov terirov a foxterirov

Aktuality :: 1. marca 2021

Odkaz na lnok: - https://polovnictvo-rybarstvo.pluska.sk/kynologia/predstavujeme-slovensky-klub-chovatelov-terierov-foxterierov?fbclid=IwAR0wbsEq-9LdWStJZokvEi3jZi4T9FP8jNF7g2JJt_Qq5Z1A2Oxvwx7kBdk

Klub funguje 30 rokov, m vye psto lenov a patr k najvm v rmci naej kynolgie. V lnku si pretajte vetko o klube a njdete tam naozaj bohat fotogalriu!
  Diskusia(0) :: viac

Prehad vrhov 3. skupina spolu

Aktuality :: 2. februra 2021

Prehad vrhov 3. skupina spolu je v prlohe *pdf
  Diskusia(0) :: viac

pecilna vstava Vinin 2021 - oznmenie

Aktuality :: 28. janura 2021

V termne 24.04.2021 mme plnovan pecilnu vstavu vo Vininom. Na vstave bude mon splni podmienky pre "uchovnenie" jedincov. Usporiadanie tejto vstavy bude zvisie od vvoja epidemickej situcie a protiepidemickch opatren. V prpade, ak vstavu nebude mon z nejakho dvodu usporiada, pre "uchovnenie" jedincov zorganizujeme samostatn "bonitciu".
Vbor klubu
  Diskusia(0) :: viac

Upozorujeme, e zaala plati Vyhlka ministerstva pdohospodrstva a regionlneho rozvoja SR

Aktuality :: 27. janura 2021

Upozorujeme, e zaala plati Vyhlka ministerstva pdohospodrstva a regionlneho rozvoja SR . 283/2020. V tejto svislosti SKJ vydala Usmernenie pre chovateov. Usmernenie je v prlohe.
  Diskusia(0) :: viac
[1] [2] [3] [4] [5] [6] >>           
Vyhadvanie
happy dog
Spravodaj 2020/2
Spravodaj 2020/1
Spravodaj 2019/2