Aktuality | vodnk | Spravodaj | Vbor | Akcie | Podmienky chovnosti | Stanovy | Predpisy | V�sledky akci� | Inzercia | Registrcia | Linky | Kontakty
 
  Airedale American Hairless American Stafordshire Australian Silky Bedlington Border Cairn Czech Fox Terrier Smooth
 
  Fox Terrier Wire Irish Irish soft coated wheaten Jack Russel Kerry Blue Lakeland Manchester Norfolk Norwich
   
  Parson Russel Patterdale Scottish Sealyham Skye Staffordshire Bull Welsh West Highland White Yorkshire  
.: terriers.sk :. lnky
.: terriers.sk :. lnky

  Vetky rubriky - Nalo sa 288 vyhovujcich lnkov.

Prehad vrhov 3. skupina spolu

Aktuality :: 2. februra 2021

Prehad vrhov 3. skupina spolu je v prlohe *pdf
  Diskusia(0) :: viac

pecilna vstava Vinin 2021 - oznmenie

Aktuality :: 28. janura 2021

V termne 24.04.2021 mme plnovan pecilnu vstavu vo Vininom. Na vstave bude mon splni podmienky pre "uchovnenie" jedincov. Usporiadanie tejto vstavy bude zvisie od vvoja epidemickej situcie a protiepidemickch opatren. V prpade, ak vstavu nebude mon z nejakho dvodu usporiada, pre "uchovnenie" jedincov zorganizujeme samostatn "bonitciu".
Vbor klubu
  Diskusia(0) :: viac

Upozorujeme, e zaala plati Vyhlka ministerstva pdohospodrstva a regionlneho rozvoja SR

Aktuality :: 27. janura 2021

Upozorujeme, e zaala plati Vyhlka ministerstva pdohospodrstva a regionlneho rozvoja SR . 283/2020. V tejto svislosti SKJ vydala Usmernenie pre chovateov. Usmernenie je v prlohe.
  Diskusia(0) :: viac

Smutn sprva

Aktuality :: 20. janura 2021

Dnes, da 20.01.2021, vo veku 62 rokov zomrel dlhoron len Slovenskho klubu chovateov terirov a foxterirov p. Marin tefek.
Od roku 1983 bol chovateom a majiteom chovateskej stanice Lemart, za mimoriadne zsluhy v oblasti chovu a chovatestva bol v roku 2018 ocenen zlatou medailou, bol rozhodcom pre vkon poovnej upotrebitenosti a exterir. Kto ste ho poznali, venujte mu tich spomienku.
es jeho pamiatke
Vbor SKCHTaF
  Diskusia(0) :: viac

Pln dohodnutch a schvlench kynologickch akci na rok 2021

Aktuality :: 10. janura 2021

Pln kynologickch akci na rok 2021

Vstavy
- 24.04.2021 VT Vinin
- 05.07.2021 VT Koice

Skky poovnej upotrebitenosti
- 26.06.-27.06.2021 MSBL Tur Lka
- 17.07.2021 FSMP Levice
- 21.08.2021 CHBL Branisko
- 04.09.2021 CHBL Bho (Memoril S. Oujezdskho)
- 09.10.2021 KFD Senec

Zmena termnu a miesta vyhraden
  Diskusia(0) :: viac
[1] [2] [3] [4] [5] [6] >>           
Vyhadvanie
happy dog
Spravodaj 2020/2
Spravodaj 2020/1
Spravodaj 2019/2