Aktuality | vodnk | Spravodaj | Vbor | Akcie | Podmienky chovnosti | Stanovy | Predpisy | V�sledky akci� | Inzercia | Registrcia | Linky | Kontakty
.: terriers.sk :. lnky
.: terriers.sk :. lnky

  Vybran rubrika - Aktuality - Nalo sa 276 vyhovujcich lnkov.

Stanovisko KR SPZ a KR SPK k prpadom postrelenia alebo zastrelenia psov v poovnch revroch

Aktuality :: 17. septembra 2020

Stanovisko Kynologickej rady SPZ a Kynologickej rady SPK k prpadom postrelenia alebo zastrelenia psov v poovnch revroch
  Diskusia(0) :: viac

Klubov vstava 2020, Jubilejn pecilna vstava 2020

Aktuality :: 8. septembra 2020

N chovatesk klub v spoluprci s Dog EXPO Nitra a Agrokomplex vstavnctvo a.s. plnuje v doch 24.25.10.2020 usporiada Klubov vstavu a pecilnu jubilejn vstavu. Obidve vstavy so zadvanm titulu CAC. V prlohe s propozcie na obidve vstavy. V propozcich s uveden rozhodcovia bez rozdelenia plemien. Definitvne rozdelenie plemien medzi rozhodcov bude uroben v sinnosti s organizanm vborom Dog EXPO. Prihlasovanie na vstavy bude mon od 09.09.2020.
O rozdelen plemien medzi rozhodcov a prpadnch organizanch zmench bud vystavovatelia informovan hne ako to bude mon.
ZMENA POSUDZOVATEOV k 21.09.2020 !!!

Vbor SKCHTaF a organizan vbor vstavy
  Diskusia(0) :: viac

Aktulny zoznam lenov klubu 2020

Aktuality :: 2. septembra 2020

  Diskusia(0) :: viac

Klubov vstava 2020

Aktuality :: 25. augusta 2020

Oznamujeme, e na zklade schvlenho uznesenia vboru SKCHTaF a ak sa nezmenia protinkazov opatrenia proti COVID-19 Klubov vstava 2020 bude usporiadan popri Medzinrodnch vstavch psov Nitre v doch 23. - 25.10.2020. Propozcie bud zverejnen v priebehu niekokch dn.
V prpade, ak Klubov vstavu nebude mon v dsledku protinkazovch opatren usporiada, pre uchovnenie jedincov klub zorganizuje "chovn zvody" poda reginov.
Za vbor
MVDr. Pavol Seman
podpredseda SKCHTaF
  Diskusia(0) :: viac

Vcvikov dni - Vkend s terirom - VD 2020 LR

Aktuality :: 13. augusta 2020

Hunty Fisch Lednick Rovne https://huntyfish.sk/ - Firma Lovtek nm d ceny pre najlepiu stopu, opltok a brloh.
- Termn VD 2020 28. august a 30. august 2020
- Miesto konania: Hunty Fisch Lednick Rovne https://huntyfish.sk/
- Ubytovanie: v iestich 6 miestnych chatkch, kapacita 36 lok (3 poschodov postele v chatke)
- Chatka: cena za chatku 50.-, pes na chatke zadarmo
- Pln penzia: 21.-
- WC a sprcha mimo chatiek v centrlnej budove
- Strava v novej peknej a vekej retaurcii
Piatkov veera pozornos Hunty Fisch - jelen gul zadarmo
V arel je oploten, nachdza sa v om:
- brloh
- rybnk, monosou chytania rb
- nov trkovisko na kpania
- mal zvernica
- kempovania
- mal detsk ihrisko
Opltok cca 14 km Klobuice, alebo Zubk.
Hlavn vcvikr pre VD 2020 Jozef Babua.
Uzvierka prihlok 23. august 2020
  Diskusia(0) :: viac
[1] [2] [3] [4] [5] [6] >>           
Vyhadvanie
happy dog
Spravodaj 2020/1
Spravodaj 2019/2
Spravodaj 2019/1