Aktuality | vodnk | Spravodaj | Vbor | Akcie | Podmienky chovnosti | Stanovy | Predpisy | V�sledky akci� | Inzercia | Registrcia | Linky | Kontakty
.: terriers.sk :. lnky
.: terriers.sk :. lnky

  Vybran rubrika - Aktuality - Nalo sa 266 vyhovujcich lnkov.

EUROPEAN WINNER SHOW + Klubov vstava terirov B

Aktuality :: 14. mja 2018

Vstavy s v areli Golfovho klubu WELTEN. Prosm, repektujte znaenie na Parkovisko. Mapa prjazdu je na klubovej strnke na FB.
  Diskusia(0) :: viac

Klubov lesn skky malch plemien s zruen z dvodu hniezdenia a vyvdzania mlat.

Aktuality :: 10. mja 2018

Na zklade uznesenia Prezdia SPK zo da 27.4.2018 . 45/2018, lesn skky nemu by konan v termne 15.05. 30.06. z dvodu hniezdenia a vyvdzania mlat.
  Diskusia(0) :: viac

FARBIARSKE SKڊKY MALCH PLEMIEN 09.06.2018

Aktuality :: 4. mja 2018

PR PZ Hubertus emberovce - SKCHTaF v spoluprci s OPK Levice usporiada Farbiarske skky malch plemien. Skky bud 09.06.2018 v emberovciach. Pre plemen organizovan v naom klube je monos zskania titulov CACT a CCT. Prihlky a platby je treba posiela na OPK Levice. Adresa a slo tu je v propozcich.
  Diskusia(0) :: viac

Zjazd Svetov vstava psov Amsterdam, Holandsko 2018

Aktuality :: 29. aprla 2018

Amsterdam, Holandsko - Plnovan zjazd na Svetov vstavu do Amsterdamu sa nekon pre nedostaton poet prihlsench astnkov.
  Diskusia(0) :: viac

Odporania na prenie suky - oznam

Aktuality :: 1. aprla 2018

Ven chovatelia, ku iadosti o vystavenie Odporania na prenie suky je potrebn vdy priloi aj doklad o zaplaten vystavenia Odporania na prenie. Bez priloenho potvrdenia o zaplaten poplatku nebude Odporanie vystaven.

Poplatok 5,00 je potrebn zaplati na et klubu.

slo tu IBAN: SK8909000000000011478157

Variabiln symbol: 13

Majite tu: Slovensk klub chovateov terirov a foxterirov tefnikova 10, 811 05 Bratislava

MVDr. Pavol Seman
Hlavn poradca chovu SKCHTaF
  Diskusia(0) :: viac
<< [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] >>           
Vyhadvanie
happy dog
Spravodaj 2019/2
Spravodaj 2019/1
Spravodaj 2018/2