Aktuality | Úvodník | Spravodaj | Výbor | Akcie | Podmienky chovnosti | Stanovy | Predpisy | Výsledky akcií | Inzercia | Registrácia | Linky | Kontakty
.: terriers.sk :. Články
.: terriers.sk :. Články

  Vybraná rubrika - Aktuality - Našlo sa 229 vyhovujúcich článkov.

FARBIARSKE SKÚŠKY MALÝCH PLEMIEN 09.06.2018

Aktuality :: 4. mája 2018

PR PZ Hubertus Žemberovce - SKCHTaF v spolupráci s OPK Levice usporiada Farbiarske skúšky malých plemien. Skúšky budú 09.06.2018 v Žemberovciach. Pre plemená organizované v našom klube je možnosť získania titulov CACT a CCT. Prihlášky a platby je treba posielať na OPK Levice. Adresa a číslo účtu je v propozíciách.
  Diskusia(0) :: viac

Zájazd – Svetová výstava psov Amsterdam, Holandsko 2018

Aktuality :: 29. apríla 2018

Amsterdam, Holandsko - Plánovaný zájazd na Svetovú výstavu do Amsterdamu sa nekoná pre nedostatočný počet prihlásených účastníkov.
  Diskusia(0) :: viac

Odporúčania na párenie suky - oznam

Aktuality :: 1. apríla 2018

Vážení chovatelia, ku žiadosti o vystavenie Odporúčania na párenie suky je potrebné vždy priložiť aj doklad o zaplatení vystavenia Odporúčania na párenie. Bez priloženého potvrdenia o zaplatení poplatku nebude Odporúčanie vystavené.

Poplatok 5,00 € je potrebné zaplatiť na účet klubu.

Číslo účtu IBAN: SK8909000000000011478157

Variabilný symbol: 13

Majiteľ účtu: Slovenský klub chovateľov teriérov a foxteriérov Štefánikova 10, 811 05 Bratislava

MVDr. Pavol Seman
Hlavný poradca chovu SKCHTaF
  Diskusia(0) :: viac

ZMENA POPLATKOV Žiadosť o výnimku na párenie !!!

Aktuality :: 1. apríla 2018

Výbor SKCHTaF sa na svojom zasadnutí dňa 24.02.2018 uzniesol na zvýšení poplatku žiadosti o výnimku na párenie na hodnotu 30,- Eur počnúc dňom 01.04.2018.

V prípade záujmu žiadosti o výnimku na párenie ako aj o bližšie informácie kontaktujte prosím hlavného poradcu chovu MVDr. P. Semana: 421(0) 911 242 527, e-mail: sengetov@gmail.com
  Diskusia(0) :: viac

Špeciálna klubová výstava SKCHTaF Viničné 10.03.2018

Aktuality :: 9. februára 2018

  Diskusia(0) :: viac
<< [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] >>           
Vyhľadávanie
happy dog
Spravodaj 2018/1
Spravodaj 2017/2
Spravodaj 2017/1