Aktuality | vodnk | Spravodaj | Vbor | Akcie | Podmienky chovnosti | Stanovy | Predpisy | V�sledky akci� | Inzercia | Registrcia | Linky | Kontakty
.: terriers.sk :. lnky
.: terriers.sk :. lnky

  Vybran rubrika - Aktuality - Nalo sa 278 vyhovujcich lnkov.

pecilna vstava terirov Nitra 23.02.2020

Aktuality :: 21. februra 2020

Vsledky zverench sa a Povstavn katalg
  Diskusia(0) :: viac

SPDOV SCHODZE 2020 !!!

Aktuality :: 18. februra 2020

Ven lenovia klubu, pri prleitosti konania konferencie SKCHTaF Vs vbor klubu srdene pozva na jednotliv spdov schdze, ktor sa bud kona:
12.09.2020 Koice
26.09.2020 Bansk Bystrica
17.10.2020 Bratislava
Konferencia SKCHTaF sa bude kona v Bratislave 12.12.2020 za asti kandidtov zvolench na jednotlivch spdovch schdzach.
  Diskusia(0) :: viac

Vyhodnotenie TOP terir vkon 2019

Aktuality :: 17. februra 2020

Vyhodnotenie TOP terir vkon 2019
  Diskusia(0) :: viac

Vyhodnotenie TOP Terir AGILITY 2019

Aktuality :: 9. februra 2020

Sa bola vyhodnoten v zmysle Propozci a hodnotenia pre TOP TERIER AGILITY vypsanch pre r. 2019.
  Diskusia(0) :: viac

TOP TERIR ROKA 2019 EXTERIER

Aktuality :: 9. februra 2020

Sa bola vyhodnoten v zmysle Propozci a hodnotenia pre TOP TERIR ROKA 2019 EXTERIER vypsanch pre r. 2019.
  Diskusia(0) :: viac
<< [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] >>           
Vyhadvanie
happy dog
Spravodaj 2020/1
Spravodaj 2019/2
Spravodaj 2019/1