Aktuality | vodnk | Spravodaj | Vbor | Akcie | Podmienky chovnosti | Stanovy | Predpisy | V�sledky akci� | Inzercia | Registrcia | Linky | Kontakty
.: terriers.sk :. lnky
.: terriers.sk :. lnky

28. KLUBOV V7STAVA TERRIEROV, B 2018

Vsledky klubovch akci :: 19. jna 2018

 
Diskusia(0)
Dokumenty na stiahnutie

Zaverecne_sut_Bac_KV_2018.pdf
Povystavny_kat_KVT_Bac_2018.pdf

alie lnky


22. novembra 2020 - 19:39
Vinin - VSLEDKY BONITCIE SKCHTaF 21.11.2020 - VSLEDKY BONITCIE SKCHTaF Vinin 21.11.2020

1. novembra 2020 - 16:47
Bho - Memoril Stanislava Oujezdskho-BL - Prehad vsledkov skok plemien poovnch psov

1. novembra 2020 - 16:43
Levice - FSMP 2020 - Prehad vsledkov skok plemien poovnch psov

1. novembra 2020 - 12:47
Lednick Rovne - Skky odvahy LR 2020

1. novembra 2020 - 08:00
Kostoln pri Dunaji - KFD 2020 - Prehad vsledkov skok plemien poovnch psov

4. janura 2020 - 09:39
OPK Senec / SKCHTaF - Klubov farbiarske skky duriov

7. decembra 2019 - 23:13
Bho - Chovn brlohrske skky-Memoril Stanislava Oujezskho 2019

7. decembra 2019 - 23:08
- Chovn brlohrske skky Branisko 2019

18. novembra 2019 - 20:30
Vinin - 29. Klubov vstava terirov, Vinin, CC, CAC, CAJC, KV

29. augusta 2019 - 08:52
emberovce - KFSMP, v spoluprci s OKO Levice, CACT, CCT, KV 2019
Vyhadvanie
happy dog
Spravodaj 2020/2
Spravodaj 2020/1
Spravodaj 2019/2