Aktuality | Úvodník | Spravodaj | Výbor | Akcie | Podmienky chovnosti | Stanovy | Predpisy | Výsledky akcií | Inzercia | Registrácia | Linky | Kontakty
.: terriers.sk :. Články
.: terriers.sk :. Články

Prihláška do SKCHTaF

Manchester Terrier :: 31. januára 2009

 
Prihláška do SKCHTaF
OZNAM :
-pri úhrade výstavných , členských a iných poplatkov uvádzajte názov účtu - majiteľ účtu:
Slovenský klub chovateľov teriérov a foxteriérov (alebo len SKCHTaF), Štefánikova 10, 811 05 Bratislava

Bankové spojenie :
Číslo účtu: 0011478157/0900
Slovenská sporiteľňa, Suché mýto 8, 81103, Bratislava

pre zahraničných vystavovateľov, členov :
IBAN CODE: SK89 0900 0000 0000 1147 8157
SWIFT CODE : GIBASKBXriadny člen SPZ 13,- EUR (platba do 31.12.2008 = 390,- SKK)

kolektívny člen 15,- EUR (platba do 31.12.2008 = 450,- SKK)

člen z ČR 450,- CZK (alebo v EUR v prepočte podľa aktuálneho kurzu)

zahraničný člen 20,- EUR (platba do 31.12.2008 = 600,- SKK)

zápisné 5,- EUR (platba do 31.12.2008 = 150,- SKK)

zápisné pre členov z ČR 150,- CZK (alebo v EUR v prepočte podľa aktuálneho kurzu)Členské príspevky odporúčame zaplatiť do konca januára 2009, keďže plemenná kniha vyžaduje doložiť k prihláške na zápis vrhu potvrdenie o úhrade členstva na príšlušný rok. Zároveň sa bude uzatvárať zoznam členov, ktorí zaplatili členské na rok 2009 a tí, ktorí nebudú mať zaplatené členské (musí byť na účte klubu), budú musieť zaplatiť opätovné zápisné 5,- EUR, aby mohli byť zaradení do zoznamu členov. Taktiež títo členovia klubu nedostanú prvé číslo spravodaja a obdržia ho len tí členovia klubu, ktorí budú mať zaplatené členské v riadnom termíne. K tomuto opatreniu sme pristúpili z dôvodu, že veľmi veľa členov neplatí včas členské príspevky, dokonca niektorí platia až vtedy, keď zapisujú vrh šteniat v plemennej knihe, alebo neplatia vôbec a na konci roka sú prekvapení, že vypadli zo zoznamu členov. Samozrejme si už nepamätajú či zaplatili alebo nie, prípadne nemajú odložený ústrižok o zaplatení členského. Toto veľmi komplikuje prácu matrikárke klubu, ale aj poradcom chovu, ktorí by nemali vydať odporúčanie na párenie nečlenom klubu. Preto vo vlastnom záujme plaťte členské príspevky včas a ústrižok o zaplatení starostlivo uschovajte pre prípad, že by ste sa museli preukázať týmto dokladom. Keďže sa robí prísnejšia kontrola členstva pri zápise vrhu v plemennej knihe, môže sa neplatičom stať, že nedostanú včas preukazy o pôvode pre šteňatá.
Dokumenty na stiahnutie

prihlaska_SKCHTaF.pdf
Vyhľadávanie
happy dog
Spravodaj 2018/1
Spravodaj 2017/2
Spravodaj 2017/1