Aktuality | vodnk | Spravodaj | Vbor | Akcie | Podmienky chovnosti | Stanovy | Predpisy | V�sledky akci� | Inzercia | Registrcia | Linky | Kontakty
.: terriers.sk :. lnky
.: terriers.sk :. lnky

Klubov vstava 2020, Jubilejn pecilna vstava 2020

Aktuality :: 8. septembra 2020

N chovatesk klub v spoluprci s Dog EXPO Nitra a Agrokomplex vstavnctvo a.s. plnuje v doch 24.25.10.2020 usporiada Klubov vstavu a pecilnu jubilejn vstavu. Obidve vstavy so zadvanm titulu CAC. V prlohe s propozcie na obidve vstavy. V propozcich s uveden rozhodcovia bez rozdelenia plemien. Definitvne rozdelenie plemien medzi rozhodcov bude uroben v sinnosti s organizanm vborom Dog EXPO. Prihlasovanie na vstavy bude mon od 09.09.2020.
O rozdelen plemien medzi rozhodcov a prpadnch organizanch zmench bud vystavovatelia informovan hne ako to bude mon.
ZMENA POSUDZOVATEOV k 21.09.2020 !!!

Vbor SKCHTaF a organizan vbor vstavy
 
Ven chovatelia a majitelia terirov.
Vzhadom na aktulnu epidemick situciu s v platnosti urit obmedzenia a tieto sa odraj v propozcich. Tak ako sa men epidemick situcia, tak sa bud priebene meni aj propozcie, preto si vo vlastnom zujme sledujte tto strnku, kde sa me objavi viacero prspevkov k vstave. Sasne bud bud tieto informcie aktualizovan aj na Facebookovom profile klubu.

Teme sa na Vau as
Diskusia(0)

alie lnky


17. septembra 2020 - 18:24
- Stanovisko KR SPZ a KR SPK k prpadom postrelenia alebo zastrelenia psov v poovnch revroch

2. septembra 2020 - 07:50
- Aktulny zoznam lenov klubu 2020

25. augusta 2020 - 18:50
- Klubov vstava 2020

13. augusta 2020 - 15:37
Hunty Fisch Lednick Rovne https://huntyfish.sk/ - Vcvikov dni - Vkend s terirom - VD 2020 LR

13. augusta 2020 - 12:38
Lednick Rovne - opltok Zubk - SO Lednick Rovne - Zubk 2020

12. augusta 2020 - 11:49
Kostoln pri Dunaji - Klubov farbiarske skky duriov o tituly CACT, CCT, Klubov vaz 2020

7. augusta 2020 - 11:42
Bho - Chovn skky v brlohren, Memoril Stanislava Oujezskho 4. ronk o tituly Vaz Memorilu

11. jla 2020 - 00:28
Koice - Kynologicky klub Anika - pecilna vstava terirov Koice 2020 - vsledky

1. jla 2020 - 23:08
- ZMENA PORADCU CHOVU - Americk staffordrsky terir

29. jna 2020 - 17:11
- lensk spravodaj a lensk znmky
Vyhadvanie
happy dog
Spravodaj 2020/1
Spravodaj 2019/2
Spravodaj 2019/1