Aktuality | vodnk | Spravodaj | Vbor | Akcie | Podmienky chovnosti | Stanovy | Predpisy | V�sledky akci� | Inzercia | Registrcia | Linky | Kontakty
.: terriers.sk :. lnky
.: terriers.sk :. lnky

Svetov vstava psov Lipsko, Nemecko, 10.-12 10.-12.11.2017

Aktuality :: 6. augusta 2017

Lipsko, Nemecko - Zjazd na WDS Lipsko 2017 sa bude kona kee sa naplnil plnovan poet astnkov. V prpade zujmu je mon sa ete prihlsi, uzvierka je preden do 28.10.2017. Je mon odovzda prihlku a aj zaplati poplatok priamo na klubovej vstave vo Vininom 28.10.2017. Podrobnejie informcie a prpadn zmeny bud prihlsenm astnkom vas zaslan.
 
Zjazd Svetov vstava psov - Lipsko Nemecko, 10.-12.11.2017
SKCHTaF organizuje autobusov zjazd na svetov vstavu psov 2017 do Lipska v Nemecku. Skupina FCI 3 sa vystavuje v sobotu 11.11.2017.
Odchod zjazdu bude 10.11.2017 o 18:30 z Trenna a o 20:00 z Bratislavy, s monosou nstupu v Brne a Prahe poda dohody. Cez noc transfer do Lipska v Nemecku, kde plnujeme prchod v rannch hodinch 6:00 priamo na vstavisko Leipziger Messe. Odjazd sp na Slovensko bude podveer po zverench saiach. Prchod plnujeme 12.11. v nedeu v Bratislave 6:00 a nsledne v Trenne 7:30.
Cena zjazdu pre lena klubu SKCHTaF : 50,-. Cena zaha nklady na dopravu, ktor bude realizovan 47-miestnym zjazdovm autobusom Mercedes Tourismo(klimatizcia, kvovar, chladnika, WC, DVD, GPS). Poistenie pre vetkch astnkov bude zabezpeen hromadne.
Webov adresa Svetovej vstavy v Lipsku 2017: www.wds2017.de
Uzvierky WDS Leipzig 2017: potou 4.8.2017, online: 15.9.2017, 6.10.2017
V prpade zujmu je potrebn vopred uhradi zlohu vo vke 30,- na et klubu SKCHTaF: 0011478157/0900 VS:136 a spolu s prihlkou posla na niie uveden adresy. Polovicu nkladov na autobus lenom klubu hrad SKCHTaF. Rodinn prslunci a nelenovia klubu hradia pln vku nkladov.
lenovia SKCHTaF, ktor maj zujem, nech vyplnia zvzn prihlku uverejnen na web stranke www.terriers.sk a pol ju mailom na pnemesszeghy@gmail.com, prpadne na adresu: PharmDr.Nemesszeghy Petra, Morovno 19, 97231 Handlov najneskr do 30.9.2017. V prpade otzok telefonick kontakt: +421 903 201 776.
Podrobnejie informcie a prpadn zmeny bud prihlsenm astnkom vas zaslan.
Diskusia(0)
Dokumenty na stiahnutie

WDS_2017_prihlaska.pdf

alie lnky


14. mja 2019 - 09:00
Koice, Kynologick arel Anika - pecilna vstava terirov Koice 2019 - Terriers special show 2019

30. aprla 2019 - 07:50
- Aktulny zoznam lenov klubu 2018

2. aprla 2019 - 14:22
- MSBLT, Tur Lka, CACIT, CACT, CCT, KV - Vaz Memorilu F. Semana 2019

23. februra 2019 - 09:29
Spoloensk dom ARENA, Cintornska 13, Vinin - PECILNA VSTAVA TERIROV Vinin 2019, SPEZIALSCHAU DER TERRIER Vinin 2019

22. februra 2019 - 21:07
- Vyhodnotenie TOP vkon 2018

21. februra 2019 - 07:48
- Top terirom exterir 2018

20. februra 2019 - 17:20
- Vyhodnotenie TOP agility 2018

5. februra 2019 - 08:55
- tatistika zpisov terirov za rok 2018

5. februra 2019 - 08:54
- PLEMENN KNIHA SPZ 2018

21. decembra 2018 - 18:20
Hotel Bonums - Belusk Slatiny 49.004505, 18.3780 - VD 2019 VD 2019 Hotel Bonums 30. august a 01. september 2019
Vyhadvanie
happy dog
Spravodaj 2018/2
Spravodaj 2018/1
Spravodaj 2017/2