Aktuality | vodnk | Spravodaj | Vbor | Akcie | Podmienky chovnosti | Stanovy | Predpisy | V�sledky akci� | Inzercia | Registrcia | Linky | Kontakty
.: terriers.sk :. lnky
.: terriers.sk :. lnky

Svetov vstava psov Lipsko, Nemecko, 10.-12 10.-12.11.2017

Aktuality :: 6. augusta 2017

Lipsko, Nemecko - Zjazd na WDS Lipsko 2017 sa bude kona kee sa naplnil plnovan poet astnkov. V prpade zujmu je mon sa ete prihlsi, uzvierka je preden do 28.10.2017. Je mon odovzda prihlku a aj zaplati poplatok priamo na klubovej vstave vo Vininom 28.10.2017. Podrobnejie informcie a prpadn zmeny bud prihlsenm astnkom vas zaslan.
 
Zjazd Svetov vstava psov - Lipsko Nemecko, 10.-12.11.2017
SKCHTaF organizuje autobusov zjazd na svetov vstavu psov 2017 do Lipska v Nemecku. Skupina FCI 3 sa vystavuje v sobotu 11.11.2017.
Odchod zjazdu bude 10.11.2017 o 18:30 z Trenna a o 20:00 z Bratislavy, s monosou nstupu v Brne a Prahe poda dohody. Cez noc transfer do Lipska v Nemecku, kde plnujeme prchod v rannch hodinch 6:00 priamo na vstavisko Leipziger Messe. Odjazd sp na Slovensko bude podveer po zverench saiach. Prchod plnujeme 12.11. v nedeu v Bratislave 6:00 a nsledne v Trenne 7:30.
Cena zjazdu pre lena klubu SKCHTaF : 50,-. Cena zaha nklady na dopravu, ktor bude realizovan 47-miestnym zjazdovm autobusom Mercedes Tourismo(klimatizcia, kvovar, chladnika, WC, DVD, GPS). Poistenie pre vetkch astnkov bude zabezpeen hromadne.
Webov adresa Svetovej vstavy v Lipsku 2017: www.wds2017.de
Uzvierky WDS Leipzig 2017: potou 4.8.2017, online: 15.9.2017, 6.10.2017
V prpade zujmu je potrebn vopred uhradi zlohu vo vke 30,- na et klubu SKCHTaF: 0011478157/0900 VS:136 a spolu s prihlkou posla na niie uveden adresy. Polovicu nkladov na autobus lenom klubu hrad SKCHTaF. Rodinn prslunci a nelenovia klubu hradia pln vku nkladov.
lenovia SKCHTaF, ktor maj zujem, nech vyplnia zvzn prihlku uverejnen na web stranke www.terriers.sk a pol ju mailom na pnemesszeghy@gmail.com, prpadne na adresu: PharmDr.Nemesszeghy Petra, Morovno 19, 97231 Handlov najneskr do 30.9.2017. V prpade otzok telefonick kontakt: +421 903 201 776.
Podrobnejie informcie a prpadn zmeny bud prihlsenm astnkom vas zaslan.
Diskusia(0)
Dokumenty na stiahnutie

WDS_2017_prihlaska.pdf

alie lnky


24. jla 2020 - 12:38
Lednick Rovne - opltok Zubk - SO Lednick Rovne - Zubk 2020

17. jla 2020 - 07:50
- Aktulny zoznam lenov klubu 2020

16. jla 2020 - 15:37
Hunty Fisch Lednick Rovne https://huntyfish.sk/ - Vcvikov dni - Vkend s terirom - VD 2020 LR

11. jla 2020 - 00:28
Kynologicky klub Anika - VT Koice 2020

1. jla 2020 - 23:08
- ZMENA PORADCU CHOVU - Americk staffordrsky terir

29. jna 2020 - 17:11
- lensk spravodaj a lensk znmky

19. jna 2020 - 16:31
- Prezdium SKJ schvlilo doasn vnimky k priznvaniu ampiontov

19. jna 2020 - 09:45
Kynologick arel Anika - Koice - pecilna vstava terirov 11.07.2020 Koice - PRAVA PROPOZCI, Zoznam kruhov.

3. jna 2020 - 11:32
- Klubov farbiarske skky malch plemien

21. mja 2020 - 13:54
- Pokyny SPZ na organizovanie kynologickch akci
Vyhadvanie
happy dog
Spravodaj 2020/1
Spravodaj 2019/2
Spravodaj 2019/1