Aktuality | vodnk | Spravodaj | Vbor | Akcie | Podmienky chovnosti | Stanovy | Predpisy | V�sledky akci� | Inzercia | Registrcia | Linky | Kontakty
.: terriers.sk :. lnky
.: terriers.sk :. lnky

Zoznam chovnch zvierat

Scottish Terrier :: 13. septembra 2010

 
Ven chovatelia a majitelia chovnch zvierat. Urite ste si vimli, e zo zoznamu chovnch psov a sk "zmizli" niektor chovn zvierat. ia, stalo sa to bez mjho vedomia. Kee ja, ako sprvca tejto sekcie som za to zodpovedn, povaujem za svoju povinnos, informova Vs o vzniknutej situcii. Po komunikcii s webmasterom mi bolo povedan, e sa ned vystopova kto a kedy nieo v sekcii zmenil, pravdepodobne omylom a e takto veci ohadne strnky treba predloi vboru na spdovch schdzach. Preto Vs touto cestou prosm a Vau podporu v prpade asti na schdzi. Ja som pri doplovan databzy strvila svoj von as a osobne mi je to to, e moja prca bola zbyton. Verm, e v blzkej budcnosti dospejeme k vhodnmu rieeniu. Za pochopenie akujem, Stana Kriekov
Diskusia(0)

alie lnky


28. marca 2010 - 14:01
- Special Terriershow Nitra

27. marca 2010 - 13:43
- Nationale dogshow Nitra

14. marca 2010 - 10:13
Birmingham - CRUFTS 2010

19. februra 2010 - 13:30
Preov - East Cup Preov

7. februra 2010 - 16:11
Brno, 07.02.2010 - MVP BRNO

6. februra 2010 - 20:20
Brno, 06.02.2010 - MVP BRNO

24. janura 2010 - 19:42
Trenn 24.01.2010 - MVP Trenn

6. decembra 2009 - 18:58
Nitra 06.12.2009 - MVP Nitra

5. decembra 2009 - 18:56
Nitra 05.06.2009 - MVP Nitra

21. augusta 2009 - 10:44
Koice 12.07.2009 - VT Koice
Vyhadvanie
happy dog
Spravodaj 2018/2
Spravodaj 2018/1
Spravodaj 2017/2