Aktuality | vodnk | Spravodaj | Vbor | Akcie | Podmienky chovnosti | Stanovy | Predpisy | V�sledky akci� | Inzercia | Registrcia | Linky | Kontakty
.: terriers.sk :. lnky
.: terriers.sk :. lnky

Klubov farbiarske skky duriov o tituly CACT, CCT, Klubov vaz 2014

Aktuality :: 5. jla 2014

ervenk - 18.10.2014 -
 
Pracovn predsednctvo
Riadite skok:
Mihalik Duan predseda PZ ervenk,
Organizan zabezpeenie: PZ ervenk, Lackovi Robert
Ekonm: Anna Cwiecekov
Veterinrna sluba: OVS

Rozhodcovia
Poda delegovania SPZ

Program skok

Sobota 18. oktbra 2014

07:30 Zraz astnkov: ervenk - pred potou
08:00 Veterinrna prehliadka
08:30 Otvorenie skok
17:00 Ukonenie skok, vyhlsenie vsledkov, odovzdvanie cien

Uzvierka prihlok: 03. oktbra 2014

Prihlky s kpiou o hrade tartovacieho poplatku posielajte na adresu:
Rbert Lackovi, Trakovice 89, 919 33, nie doporuene
Telefn: 00 421 (0) 904 175 693 e-mail: robo181@post.sk


tartovac poplatok: lenovia SKCHTaF: 40,- EUR; nelenovia: 50,- EUR

slo tu: 0011478157/0900 (Slovensk sporitea, Such Mto 8, 811 03 Bratislava)
VS: 27
IBAN CODE: SK89 0900 0000 0000 1147 8157
SWIFT CODE: GIBASKBX

Skok sa bud mc zastni iba t saiaci, ktor bud ma uhraden tartovac poplatok!

Propozcie s v prlohe.
Diskusia(0)
Dokumenty na stiahnutie

FD_Cervenik_18102014.pdf
Propozicie_KFSD14.pdf

alie lnky


30. jla 2019 - 18:20
Hotel Bonums - Belusk Slatiny 49.004244, 18.3785 - VD 2019 VD 2019 Hotel Bonums 30. august a 01. september 2019

29. jla 2019 - 22:18
Branisko 24.08.2019 - CHBL v spoluprci SRO SPZ Preov a MKK Patria Branisko, CACT, CCT 2019

29. jla 2019 - 10:14
Kostoln pri Dunaji (pri oze sibrskeho tigra) - KFSD o tituly CACT, CCT, Klubov vaz 2019

28. jla 2019 - 09:56
opltok v Mestskch lesoch Bratislava, Pekn cesta - Skky odvahy terirov 2019

17. jla 2019 - 18:33
Kynologick klub Anika - VT Koice 2019 - vsledky

31. mja 2019 - 14:22
Tur Lka, 29. - 30. 6. 2019 - MSBLT 2019 - Vsledky

30. mja 2019 - 09:00
Koice, Kynologick arel Anika - pecilna vstava terirov Koice 2019 - Terriers special show 2019, poty pred 3. uzvierkou

29. mja 2019 - 22:25
PR PZ Hubertus emberovce - KFSMP, v spoluprci s OKO Levice, CACT, CCT, KV 2019

20. mja 2019 - 22:23
Bho, CACT, CCT 14.09.2019 - CHBL (Memoril S. Oujezdskho), Bho, CACT, CCT, Vaz Memorilu 2019

20. mja 2019 - 22:08
- Za pani Margarethe Huber
Vyhadvanie
happy dog
Spravodaj 2019/1
Spravodaj 2018/2
Spravodaj 2017/2