Aktuality | vodnk | Spravodaj | Vbor | Akcie | Podmienky chovnosti | Stanovy | Predpisy | V�sledky akci� | Inzercia | Registrcia | Linky | Kontakty
.: terriers.sk :. lnky
.: terriers.sk :. lnky

Klubov farbiarske skky duriov o tituly CACT, CCT, Klubov vaz 2014

Aktuality :: 5. jla 2014

ervenk - 18.10.2014 -
 
Pracovn predsednctvo
Riadite skok:
Mihalik Duan predseda PZ ervenk,
Organizan zabezpeenie: PZ ervenk, Lackovi Robert
Ekonm: Anna Cwiecekov
Veterinrna sluba: OVS

Rozhodcovia
Poda delegovania SPZ

Program skok

Sobota 18. oktbra 2014

07:30 Zraz astnkov: ervenk - pred potou
08:00 Veterinrna prehliadka
08:30 Otvorenie skok
17:00 Ukonenie skok, vyhlsenie vsledkov, odovzdvanie cien

Uzvierka prihlok: 03. oktbra 2014

Prihlky s kpiou o hrade tartovacieho poplatku posielajte na adresu:
Rbert Lackovi, Trakovice 89, 919 33, nie doporuene
Telefn: 00 421 (0) 904 175 693 e-mail: robo181@post.sk


tartovac poplatok: lenovia SKCHTaF: 40,- EUR; nelenovia: 50,- EUR

slo tu: 0011478157/0900 (Slovensk sporitea, Such Mto 8, 811 03 Bratislava)
VS: 27
IBAN CODE: SK89 0900 0000 0000 1147 8157
SWIFT CODE: GIBASKBX

Skok sa bud mc zastni iba t saiaci, ktor bud ma uhraden tartovac poplatok!

Propozcie s v prlohe.
Diskusia(0)
Dokumenty na stiahnutie

FD_Cervenik_18102014.pdf
Propozicie_KFSD14.pdf

alie lnky


5. februra 2019 - 08:55
- tatistika zpisov terirov za rok 2018

5. februra 2019 - 08:54
- PLEMENN KNIHA SPZ 2018

31. decembra 2018 - 07:50
- Aktulny zoznam lenov klubu 2018

29. decembra 2018 - 09:29
Spoloensk dom ARENA, Cintornska 13, Vinin - PECILNA VSTAVA TERIROV Vinin 2019, SPEZIALSCHAU DER TERRIER Vinin 2019

21. decembra 2018 - 18:20
Hotel BONUMS Belusk Slatiny - VD 2019 VD BONUMS 2019 30. august a 01. september 2019

31. augusta 2018 - 17:38
- Klubov farbiarske skky duriov o tituly CACT, CCT, ervenk 2018

29. augusta 2018 - 12:48
Koice, kynologick klub Anika - pecilna vstava terirov Koice, CAC, CC, 15. septembra 2018

27. augusta 2018 - 17:34
- Chovn skky v brlohren , Memoril Stanislava Oujezdskho o titul CACT, CCT,

28. jla 2018 - 17:32
Uzvierka 22.08.2018 - Vkend s terirom VD Tiesava 24. a 26. augusta 2018

10. jla 2018 - 18:22
Prosn - Skky odvahy v diviaom opltku pri VD Tiesava 2018
Vyhadvanie
happy dog
Spravodaj 2018/2
Spravodaj 2018/1
Spravodaj 2017/2