Aktuality | vodnk | Spravodaj | Vbor | Akcie | Podmienky chovnosti | Stanovy | Predpisy | V�sledky akci� | Inzercia | Registrcia | Linky | Kontakty
.: terriers.sk :. lnky
.: terriers.sk :. lnky

Klubov farbiarske skky duriov o tituly CACT, CCT, Klubov vaz 2014

Aktuality :: 5. jla 2014

ervenk - 18.10.2014 -
 
Pracovn predsednctvo
Riadite skok:
Mihalik Duan predseda PZ ervenk,
Organizan zabezpeenie: PZ ervenk, Lackovi Robert
Ekonm: Anna Cwiecekov
Veterinrna sluba: OVS

Rozhodcovia
Poda delegovania SPZ

Program skok

Sobota 18. oktbra 2014

07:30 Zraz astnkov: ervenk - pred potou
08:00 Veterinrna prehliadka
08:30 Otvorenie skok
17:00 Ukonenie skok, vyhlsenie vsledkov, odovzdvanie cien

Uzvierka prihlok: 03. oktbra 2014

Prihlky s kpiou o hrade tartovacieho poplatku posielajte na adresu:
Rbert Lackovi, Trakovice 89, 919 33, nie doporuene
Telefn: 00 421 (0) 904 175 693 e-mail: robo181@post.sk


tartovac poplatok: lenovia SKCHTaF: 40,- EUR; nelenovia: 50,- EUR

slo tu: 0011478157/0900 (Slovensk sporitea, Such Mto 8, 811 03 Bratislava)
VS: 27
IBAN CODE: SK89 0900 0000 0000 1147 8157
SWIFT CODE: GIBASKBX

Skok sa bud mc zastni iba t saiaci, ktor bud ma uhraden tartovac poplatok!

Propozcie s v prlohe.
Diskusia(0)
Dokumenty na stiahnutie

FD_Cervenik_18102014.pdf
Propozicie_KFSD14.pdf

alie lnky


3. jna 2020 - 11:32
- Klubov farbiarske skky malch plemien

25. mja 2020 - 16:29
Kynologick arel Koice - Anika - pecilna vstava terirov - Terriers specialty show Koice 2020

21. mja 2020 - 13:54
- Pokyny SPZ na organizovanie kynologickch akci

21. mja 2020 - 07:50
- Aktulny zoznam lenov klubu 2020

31. marca 2020 - 14:20
- Vzva SKJ - Pandmia COVID 19

21. marca 2020 - 09:48
- Vzva pre chovateov organizovanch v SKCHTaF

16. marca 2020 - 11:27
Happy Dog - generlny sponzor SKCHTaF - Happy Dog poctiv krmivo pre psov - zavy pre naich lenov SKCHTaF

21. februra 2020 - 07:49
- pecilna vstava terirov Nitra 23.02.2020

18. februra 2020 - 22:25
- SPDOV SCHODZE 2020 !!!

17. februra 2020 - 15:42
- Vyhodnotenie TOP terir vkon 2019
Vyhadvanie
happy dog
Spravodaj 2019/2
Spravodaj 2019/1
Spravodaj 2018/2