Aktuality | vodnk | Spravodaj | Vbor | Akcie | Podmienky chovnosti | Stanovy | Predpisy | V�sledky akci� | Inzercia | Registrcia | Linky | Kontakty
.: terriers.sk :. lnky
.: terriers.sk :. lnky

Klubov farbiarske skky duriov o tituly CACT, CCT, Klubov vaz 2014

Aktuality :: 5. jla 2014

ervenk - 18.10.2014 -
 
Pracovn predsednctvo
Riadite skok:
Mihalik Duan predseda PZ ervenk,
Organizan zabezpeenie: PZ ervenk, Lackovi Robert
Ekonm: Anna Cwiecekov
Veterinrna sluba: OVS

Rozhodcovia
Poda delegovania SPZ

Program skok

Sobota 18. oktbra 2014

07:30 Zraz astnkov: ervenk - pred potou
08:00 Veterinrna prehliadka
08:30 Otvorenie skok
17:00 Ukonenie skok, vyhlsenie vsledkov, odovzdvanie cien

Uzvierka prihlok: 03. oktbra 2014

Prihlky s kpiou o hrade tartovacieho poplatku posielajte na adresu:
Rbert Lackovi, Trakovice 89, 919 33, nie doporuene
Telefn: 00 421 (0) 904 175 693 e-mail: robo181@post.sk


tartovac poplatok: lenovia SKCHTaF: 40,- EUR; nelenovia: 50,- EUR

slo tu: 0011478157/0900 (Slovensk sporitea, Such Mto 8, 811 03 Bratislava)
VS: 27
IBAN CODE: SK89 0900 0000 0000 1147 8157
SWIFT CODE: GIBASKBX

Skok sa bud mc zastni iba t saiaci, ktor bud ma uhraden tartovac poplatok!

Propozcie s v prlohe.
Diskusia(0)
Dokumenty na stiahnutie

FD_Cervenik_18102014.pdf
Propozicie_KFSD14.pdf

alie lnky


20. janura 2021 - 20:58
- Smutn sprva

10. janura 2021 - 16:47
- Pln dohodnutch a schvlench kynologickch akci na rok 2021

8. janura 2021 - 17:57
- Uznesenie k podmienkam sae TOP TERIR 2020

21. decembra 2020 - 14:00
- Aktulny zoznam lenov klubu 2020

16. decembra 2020 - 23:10
- TERIR ROKA 2020 EXTERIR TOP podmienky zmena 12 2020

2. decembra 2020 - 16:49
- UPOZORNENIE PRE CHOVATEOV

19. novembra 2020 - 09:01
Vinin 21.11.2020 - VSLEDKY - BONITCIA SKCHTaF Vinin 21.11.2020 - ASOV ROZPIS

15. novembra 2020 - 07:30
- POSDENIE DO CHOVU - BONITCIA PRIHLASOVANIE ZNOVA SPUSTEN !

22. oktbra 2020 - 08:51
Vinin - BONITCIA SKCHTaF OZNAM

21. oktbra 2020 - 20:20
Vinin 24.10.2020 - ASOV ROZPIS BONITCIE SKCHTaF 24.10.2020
Vyhadvanie
happy dog
Spravodaj 2020/2
Spravodaj 2020/1
Spravodaj 2019/2