Aktuality | Úvodník | Spravodaj | Výbor | Akcie | Podmienky chovnosti | Stanovy | Predpisy | Výsledky akcií | Inzercia | Registrácia | Linky | Kontakty
.: terriers.sk :. Články
.: terriers.sk :. Články

MEDZINÁRODNÉ SKÚŠKY TERIÉROV V BRLOHÁRENÍ o tituly CACIT, CACT, CCT, KV 2015

Aktuality :: 1. júla 2015

PZ Turá Lúka - MEDZINÁRODNÉ SKÚŠKY TERIÉROV V BRLOHÁRENÍ o tituly CACIT, CACT, CCT, KV 2015 Víťaz Memoriálu F. Semana 2015
PZ Turá Lúka 27. – 28.6.2015, Výnimka pre rok 2015 nemusia mať úspešne ukončenú BLv II.c alebo ZN skúšku.
 
MEDZINÁRODNÉ SKÚŠKY TERIÉROV V BRLOHÁRENÍ
o tituly CACIT, CACT, CCT, KV 2015
Víťaz Memoriálu F. Semana 2015

PZ Turá Lúka
27. – 28.6.2015
(uzávierka 15. Júna 2015)

Čestné predsedníctvo
Ing. Jozef Jursa, CSc., predseda KR SPZ
Ing. Jaroslav Kubaľa, predseda SKCHTaF
Ing. Pavol Hrnčiar, predseda PZ Turá Lúka

Pracovné predsedníctvo
Riaditeľ skúšok: Stanislav Oujezdský, Ing. Ján Kurtiš poľ. hosp. PZ Turá Lúka
Organizačné zabezpečenie: PZ Turá Lúka, Kynologická komisia OkO .Myjava............

Ekonómka: Anna Cwieceková
Veterinárna služba: OVS

Rozhodcovia
Podľa delegovania SPZ, odbor kynológia

Program skúšok
Piatok 26. júna 2015
17:00 Zraz účastníkov – v areáli brlohu PZ Turá Lúka
18:00 Veterinárna prehliadka
18:30 Porada rozhodcov
19:00 Žrebovanie poradia psov
20:00 Spoločenské posedenie
Sobota 27. júna 2015
08:00 Slávnostné otvorenie skúšok
08:30 Začiatok skúšok
17:00 Ukončenie prvého dňa skúšok

Nedeľa 28. júna 2015
07:30 Začiatok druhého skúšobného dňa – druhé štartovné kolo
15:00 Slávnostné vyhodnotenie a ukončenie skúšok

Prihlášky s kópiou o úhrade štartovacieho poplatku posielajte na adresu:
Stanislav Oujezdský, Alžbetin Dvor 24, 900 42 Miloslavov, nie doporučene
Telefón: 00 421 (0) 907 708 700, e-mail: stanofox@gmail.com, vycvikar@terriers.sk

Štartovací poplatok: členovia SKCHTaF: 45,- EUR; nečlenovia: 55,- EUR
VS: 3
č. účtu: 0011478157/0900 (Slovenská sporiteľňa, Suché Mýto 8, 811 03 Bratislava)
IBAN CODE: SK89 0900 0000 0000 1147 8157
SWIFT CODE: GIBASKBX

Štartujúci z ČR: členovia SKCHTaF: 1.230- CZK; nečlenovia: 1.504- CZK
Platbu poukázať na: František Polehňa
Svobodova 22, 687 24 Uherský Ostroh


Skúšok sa budú môcť zúčastniť iba tí súťažiaci, ktorí budú mať uhradený štartovací poplatok!
Všeobecné ustanovenia
Na Medzinárodných skúškach teriérov v brlohárení sa môžu prihlásiť psy a suky plemien teriérov (okrem Jagteriérov) staršie ako 15 mesiacov, zapísané v plemenných knihách členských organizácií FCI. Musia mať absolvovanú medzinárodnú výstavu FCI v triede strednej, otvorenej, pracovnej alebo šampiónov s ohodnotením aspoň VD (veľmi dobrý). Zo skúšok budú vylúčené psy choré a hárajúce sa sučky a psy ktorý už získali 2x titul CACIT. Skúša sa podľa skúšobného poriadku SPZ pre skúšky v brlohárení so skrátením skúšobného času na 5 minút. Skúšky sú dvojdňové, skúšať sa bude iba na jednom brlohu, počet účastníkov je obmedzený maximálne 60 psov. (výsledný počet štartujúcich psov bude ovplyvnený počtom dodaných líšok) Psy budú prijaté podľa poradia došlých prihlášok. Prijatie sa oznámi účastníkom písomne a zašlú sa im i propozície skúšok. Pri výbere zahraničných účastníkov uprednostníme vodičov, ktorým chýba jeden CACIT k uznaniu ICH. Jeden vodič môže prihlásiť na skúšky maximálne dvoch psov vo svojom vlastníctve. Prihlásený jedinec, ktorý už štartoval na Medzinárodných skúškach v brlohárení viac ako 4-krát, nebude na skúšky prijatý. K prihláške treba priložiť obojstrannú kópiu PP!


- Titul Klubový víťaz môže získať iba pes v majetku člena SKCHTaF

- Najlepšie umiestnený pes slovenského majiteľa zapísaný v SPKP (člena SKCHTaF) získa titul Víťaz Memoriálu Františka Semana 2015. Podmienka je, aby pes v obidvoch štartoch získal I. cenu.

- Vodič psa, prípadne jeho zástupca sa musí zúčastniť žrebovania. Ak sa vodič nezúčastní žrebovania alebo nenastúpi včas, nebude pripustený ku skúškam.

- Každý pes zo Slovenska musí mať veterinárny preukaz s platnými očkovaniami proti besnote, psinke, paraviróze a hepatitíde minimálne 21 dní a maximálne 1 rok pred skúškami.
- Psy zo zahraničia budia mať PET PASSPORT s platnými očkovaniami ako u psov zo Slovenska.

- Majiteľ psa zodpovedá sám za škody spôsobené psom, prípadne za stratu alebo poranenie psa.

- Štartovací poplatok: členovia SKCHTaF: 45,- EUR; nečlenovia: 55,- EUR. Účastníci z ČR majú možnosť platiť na: František Polehňa, Svobodova 22, 687 24 Uherský Ostroh, členovia SKCHTaF: 1.230- CZK; nečlenovia: 1.504- CZK

- Poplatok sa musí uhradiť vopred (po potvrdení prijatia na skúšky). Doklad o úhrade poplatku predloží vodič pri žrebovaní poradia psov. V prípade nezaplatenia poplatku v stanovenom termíne sa prihláška berie ako bezpredmetná

- Vodič prijatého psa na skúšky môže priniesť líšku, ktorú musí nahlásiť pri podaní prihlášky. Líška musí spĺňať veterinárne kritériá tak ako zúčastnený pes. Poplatok za líšku je 30,- EUR a bude vyplatený po skúškach. (vodiči, ktorí zabezpečia líšku, budú pri vysokom počte nahlásených psov prednostne prijatí na skúšky.
Diskusia(0)
Dokumenty na stiahnutie

MSBLT_2015_FINAL_-_1_kolo_+_2_kolo.pdf
Propozicie_MSBLT2015-1.pdf

Ďalšie články


8. decembra 2018 - 09:29
Spoločenský dom ARENA, Cintorínska 13, Viničné - ŠPECIÁLNA VÝSTAVA TERIÉROV Viničné 2019, SPEZIALSCHAU DER TERRIER Viničné 2019

28. novembra 2018 - 07:50
- Aktuálny zoznam členov klubu 2018

31. augusta 2018 - 17:38
- Klubové farbiarske skúšky duričov o tituly CACT, CCT, Červeník 2018

29. augusta 2018 - 12:48
Košice, kynologický klub Anička - Špeciálna výstava teriérov Košice, CAC, CC, 15. septembra 2018

27. augusta 2018 - 17:34
- Chovné skúšky v brlohárení , Memoriál Stanislava Oujezdského o titul CACT, CCT,

28. júla 2018 - 17:32
Uzávierka 22.08.2018 - Víkend s teriérom VD Tiesňava 24. až 26. augusta 2018

10. júla 2018 - 18:22
Prosné - Skúšky odvahy v diviačom oplôtku pri VD Tiesňava 2018

3. júla 2018 - 10:28
Termín zaslania návrhov 5. august 2018!!! - Ocenenie významných osobnosti slovenskej kynológie Medailami SKJ

2. júla 2018 - 17:23
ZRZUZŠENÉ !!! - Chovné skúšky v brlohárení o titul CACT,CCT 2018 Široké, motorest Branisko sú zrušené

2. júla 2018 - 15:58
Turá Lúka - MSBT Turá Lúka 2018 výsledky
Vyhľadávanie
happy dog
Spravodaj 2018/1
Spravodaj 2017/2
Spravodaj 2017/1