Aktuality | vodnk | Spravodaj | Vbor | Akcie | Podmienky chovnosti | Stanovy | Predpisy | V�sledky akci� | Inzercia | Registrcia | Linky | Kontakty
.: terriers.sk :. lnky
.: terriers.sk :. lnky

Za pani Margarethe Huber

Aktuality :: 10. jna 2019

 
Za pani Margarethe Huber

V minulch doch prila zo susednho Rakska smutn sprva. Po akej chorobe do kynologickho neba odila p. Margarethe Huber.
Pani Huber bola po cel svoj ivot vern chovu psov najm terirov. Vo svojej chovateskej stanici vom Lrchenbruch odchovvala po mnoho desaro predovetkm foxterirov. Ako prv do strednej Eurpy priviezla a zaala chova border terirov. Odchovala aj niekoko vrhov manchester terirov, labradorov a golden retrievrov. Jej odchovanci zskali mnoho nrodnch titulov, odchovala aj niekoko Eurpskych a svetovch vazov.
Mnoho rokov sme sa s ou stretvali na medzinrodnch, nrodnch a aj naich klubovch vstavch. Niekoko desaro pracovala ako poradca chovu najm v klube chovateov foxterirov a klube chovateov terirov.
Pani Huber sme poznali ako vynikajcu a rozhaden odbornku v chove.. Mala rada psov, ud, ale k uom, ktor mali nejak vedajie mysly vedela by neprjemn.
Posledn obdobie ivota sa venovala hlavne adopcim opustench psov z tulkov.

S pani Huber odchdza vzcny a vnimon lovek, skuton chovatesk osobnos, ktor chov psov dokzala povi na svoje celoivotn poslanie.

K nmu chovateskmu klubu mala vemi dobr vzah. Vaka svojej mimoriadnej rozhadenosti netrpela iadnymi predsudkami. Rada s nami spolupracovala a pomhala nm aj v asoch, kedy sa na ns in v zahrani pozerali cez prsty.

Vyjadrujeme primn sstras celej rodine.

Prosm vetkch, ktor ste ju poznali, aby ste jej venovali tich spomienku.

MVDr. Pavol Seman

alie lnky


31. mja 2019 - 14:22
- MSBLT, Tur Lka, CACIT, CACT, CCT, KV - Vaz Memorilu F. Semana 2019

30. mja 2019 - 09:00
Koice, Kynologick arel Anika - pecilna vstava terirov Koice 2019 - Terriers special show 2019, aktulne poty po 2. uzvierke

29. mja 2019 - 22:25
PR PZ Hubertus emberovce - KFSMP, v spoluprci s OKO Levice, CACT, CCT, KV 2019

21. mja 2019 - 18:20
Hotel Bonums - Belusk Slatiny 49.004505, 18.3780 - VD 2019 VD 2019 Hotel Bonums 30. august a 01. september 2019

30. aprla 2019 - 07:50
- Aktulny zoznam lenov klubu 2018

23. februra 2019 - 09:29
Spoloensk dom ARENA, Cintornska 13, Vinin - PECILNA VSTAVA TERIROV Vinin 2019, SPEZIALSCHAU DER TERRIER Vinin 2019

22. februra 2019 - 21:07
- Vyhodnotenie TOP vkon 2018

21. februra 2019 - 07:48
- Top terirom exterir 2018

20. februra 2019 - 17:20
- Vyhodnotenie TOP agility 2018

5. februra 2019 - 08:55
- tatistika zpisov terirov za rok 2018
Vyhadvanie
happy dog
Spravodaj 2018/2
Spravodaj 2018/1
Spravodaj 2017/2