Aktuality | vodnk | Spravodaj | Vbor | Akcie | Podmienky chovnosti | Stanovy | Predpisy | V�sledky akci� | Inzercia | Registrcia | Linky | Kontakty
.: terriers.sk :. lnky
.: terriers.sk :. lnky

Vzva SKJ - Pandmia COVID 19

Aktuality :: 31. marca 2020

Ven chovatelia!
N ivot sa v ostatnch tdoch neoakvane zmenil a stretvame sa s problmom, s ktorm sa ani najstar nai obyvatelia ete nestretli. Vlda prijma kad de opatrenia, ktor menia n zabehnut rytmus ivota. Mimoriadne opatrenia vrazne obmedzuj nae cestovanie, pohyb, styk s ostatnmi umi.
V tomto vnom ase vak nestaia iba opatrenia vldy. Pandmia COVID 19 vyaduje zodpovedn prstup ns vetkch a naim sprvanm by sme nemali ohrozova seba, naich blzkych ale ani ostatnch spoluobanov.
Sasn situcia svisiaca s pandmiou koronavrusu COVID 19 vak vrazne ovplyvuje nielen n kadodenn ivot ale aj nae aktivity tkajce sa nho konka - kynolgie. Nariadenia vldy sa dotkli aj naich akci. Ruia sa vetky kynologick akcie i u na medzinrodnej, nrodnej ale i klubovej rovni.
Prezdium Slovenskej kynologickej jednoty sa zaoberalo touto zloitou situciou a vyzva vetkch majiteov psov, chovateov aby pri vetkch tchto zmench nho ivota nezabdali na svojich zverencov. Mali by sme pri vetkch naich plnoch bra do vahy aj problmy, ktor me tto situcia spsobi nm, naim tvornohm priateom, ale aj naim alm chovateskm zmerom.
Vyzvame vetkch chovateov, aby pri plnovan odchovov brali do vahy vnos sasnej situcie. Sasn obmedzenia dopravy a pohybu vrazne obmedzuj monosti predaja a distribcie teniat ale i dospelch psov. Nevieme dokedy tieto opatrenia svisiace so zabrnenm renia COVID 19 bud trva. Nevieme ete, ak vek bud ekonomick dopady sasnej situcie. Berte prosm ohad na tto situciu pri plnovan Vaich chovateskch zmerov. Vyvarujte sa problmov svisiacich s umiestovanm teniat u novch majiteov a problmov s neumiestnenmi teatami.
Prezdium SKJ praje vetkm naim lenom vea zdravia a vea optimizmu v tejto neahkej situcii. elme Vm, aby ste vetky akosti prekonali v plnom zdrav a pohode spolu s Vaimi tvornohmi priatemi.
Prezdium SKJ.
 
Diskusia(0)
Dokumenty na stiahnutie

oznam_corona.pdf

alie lnky


25. mja 2020 - 16:29
Kynologick arel Koice - Anika - pecilna vstava terirov - Terriers specialty show Koice 2020

21. mja 2020 - 13:54
- Pokyny SPZ na organizovanie kynologickch akci

21. mja 2020 - 07:50
- Aktulny zoznam lenov klubu 2020

21. marca 2020 - 09:48
- Vzva pre chovateov organizovanch v SKCHTaF

16. marca 2020 - 11:27
Happy Dog - generlny sponzor SKCHTaF - Happy Dog poctiv krmivo pre psov - zavy pre naich lenov SKCHTaF

21. februra 2020 - 07:49
- pecilna vstava terirov Nitra 23.02.2020

18. februra 2020 - 22:25
- SPDOV SCHODZE 2020 !!!

17. februra 2020 - 15:42
- Vyhodnotenie TOP terir vkon 2019

9. februra 2020 - 16:53
- Vyhodnotenie TOP Terir AGILITY 2019

9. februra 2020 - 16:49
- TOP TERIR ROKA 2019 EXTERIER
Vyhadvanie
happy dog
Spravodaj 2019/2
Spravodaj 2019/1
Spravodaj 2018/2