Aktuality | Úvodník | Spravodaj | Výbor | Akcie | Podmienky chovnosti | Stanovy | Predpisy | Výsledky akcií | Inzercia | Registrácia | Linky | Kontakty
.: terriers.sk :. Články
.: terriers.sk :. Články

Kontakty

Info :: 5. novembra 2014

 
Zoznam výboru SKCHTaF

Zoznam výboru SKCHTaF

Predseda: Ing. Jaroslav KUBAĽA, Tulská 33, 974 01 Banská Bystrica, tel.: +421 903 413 444,
e-mail: predseda@terriers.sk,
Podpredseda: MVDr. Pavol SEMAN, Kasárenská 37, 931 01 Šamorín, tel.: +421 911 242 527, e-mail: sengetov@gmail.com
Matrikár: Andrea BURDÁTŠOVÁ, Pod Zečákom 28, 841 03 Bratislava,
tel.: +421 903 435 081 - volať po 18.00 hod, e-mail: matrikar@terriers.sk, vinicne2015@gmail.com
Tajomník: Ing. Adriana FOLŤANOVÁ, Bieloruská 4, 821 06 Bratislava, tel.: +421 903 435 113, e-mail: milfol@stonline.sk
Ekonóm: Anna CWIECEKOVÁ, Čelakovského 14, 811 04 Bratislava, tel.: +421 2 5720 3319 +421 903 440 237, e-mail: anka.cwiecekova@gmail.com
Hlavný poradca chovu: MVDr. Pavol SEMAN, Kasárenská 37, 931 01 Šamorín, tel.: +421 911 242 527, e-mail: sengetov@gmail.com
Členovia výboru:
Bc. Ivana JANOVCOVÁ, Bakossova 45, 974 01 Banská Bystrica, tel.: +421(0) 0903 738 041, e-mail: janovcova.iva@gmail.com
MVDr. Ivana MOLČANYIOVÁ, Košická Belá 66, 044 65 Košická Belá, tel.: +421 905 743 236, e-mail: amaris.asmodis@gmail.com
František SZALAI, Žerotinova bašta 13, 940 65 Nové Zámky, tel.: +421 908 788 522 – volať po 18.00 hod., e-mail: heideho@seznam.cz
Petra GRÉKOVÁ, Holíčska 28, 851 05 Bratislava, tel.: +421 903 826, presburgstaff@gmail.com
Jozef VARGA, Idanská 1/133, 044 20 Malá Ida 133, tel.: +421 907 945 626,
e-mail: jozef.varga.terrier@gmail.com
PharmDr. Petra NEMESSZEGHY, Morovno 19, 972 31 Handlová, tel.: +421 903 201 776, e-mail: pnemesszeghy@gmail.com

Kontrolná a revízna komisia:
Predseda:
Ing. Štefan VARGA, Krížna 1007/12, 929 01 Dunajská Streda, tel.: +421 903 224 862, e-mail: westie@westie.sk
Členovia:
Ján ILGO, Zákvašov 1518/51, 017 07 Považská Bystrica, tel: +421905328486, e-mail: vdterier@gmail.com
Mgr. Elena Hrtánková, Lazovná 58, 974 01 Banská Bystrica, tel.: +421903 520 796, e-mail: ehrtankova@gmail.com

Výcvikár:

PORADCOVIA CHOVU SKCHTaF
Americký stafordšírsky teriér
František SZALAI, Žerotinova bašta 13, 940 65 Nové Zámky, tel.: +421 908 788 522 – volať po 18.00 hod., e-mail: heideho@seznam.cz
Stafordšírsky bullteriér
Bc. Ivana JANOVCOVÁ, Bakossova 45, 974 01 Banská Bystrica, tel.: +421 0903 738 041, e-mail: janovcova.iva@gmail.com
e-mail: janovcova.iva@gmail.com
Foxteriér hrubosrstý a hladkosrstý:
Ing. Jaroslav KUBAĽA, Tulská 33, 974 01 Banská Bystrica, tel.: +421 903 413 444, e-mail: predseda@terriers.sk
Border teriér
Lucia OSTROŽANSKÁ, Záhradnícka 807, 925 21 Sládkovičovo, tel: +421 907 173 511, +421911 173 511, e-mail: luciaostrozanska@centrum.sk
Vysokonohé teriére
Jozef VARGA, Idanská 1/133, 044 20 Malá Ida 133, tel.: +421 907 945 626, e-mail: jozef.varga.terrier@gmail.com
Yorkšírsky terrier
Ing. Erika Zacharová, , Pivničná 49, 946 57 Svätý Peter, tel.: +421 944 300 357, e-mail: poradca.yt@gmail.com
Nízkonohé teriére
MVDr. Pavol SEMAN, Kasárenská 37, 931 01 Šamorín, tel.: +421 911 242 527, e-mail: sengetov@gmail.com,

Zástupcovia sekcie pre VSK:
Jozef VARGA: +421(0) 907 945 626
Ivana MOLČÁNYIOVÁ: +421(0) 905 743 236
Vyhľadávanie
happy dog
Spravodaj 2018/1
Spravodaj 2017/2
Spravodaj 2017/1