Aktuality | Úvodník | Spravodaj | Výbor | Akcie | Podmienky chovnosti | Stanovy | Predpisy | Výsledky akcií | Inzercia | Registrácia | Linky | Kontakty
.: terriers.sk :. Články
.: terriers.sk :. Články

Úvodník

Info :: 1. januára 2009

 
Slovenský klub chovateľov teriérov a foxteriérov (SKCHTaF) zastrešuje teriérov III. skupiny FCI okrem nemeckých poľovných teriérov a bullteriérov. Počtom zapísaných šteniat a členskou základňou, ktorá v súčasnosti dosahuje okolo 600 členov, sa klub radí k najväčším klubom Slovenského poľovníckeho zväzu i Slovenskej kynologickej jednoty.

Hlavnou myšlienkou klubu je chovateľská samostatnosť a zodpovednosť. Chovateľ sám vedie svoj chov, pričom odrazom jeho práce sú úspechy i neúspechy nesúce názov jeho chovateľskej stanice. Uchovňovanie jedincov neprevádzame na základe bonitácii, k uchovneniu je potrebné absolvovať výstavu usporiadanú klubom.

SKCHTaF každoročne organizuje 3 výstavy, niekoľko pracovných akcií, 2-krát ročne pre svojich členov vydáva Klubový spravodaj a nezabúdame ani na najmladších priaznivcov teriérov, pre ktorých je organizovaný Junior Handling. Klub každoročne poriada súťaž TERIÉR ROKA v kategórii exteriér a práca. Úspešné jedince majú možnosť bojovať o tituly KLUBOVÝ ŠAMPIÓN a KLUBOVÝ ŠAMPIÓN MLADÝCH.

SKCHTaF vznikol v roku 1990, ale dejiny klubu sa začínajú datovať rokom 1924, kedy vznikol Klub pre hrubosrstých teriérov vo vtedajšej Československej republike. Tento klub prešiel dlhodobým vývojom. V roku 1939 sa mení názov klubu na Československý Terrier Club, neskôr na Klub chovateľov teriérov. Pod týmto názvom pôsobí klub v Českej republike dodnes. Na Slovensku pokračuje pod názvom Slovenský klub chovateľov teriérov a foxteriérov, do ktorého sa v spomínanom roku 1990 odčlenili slovenskí chovatelia a milovníci teriérskych plemien.

About Us

Slovak Terriers and Fox Terriers Breeders Club (SKCHTaF) covers terriers of the III. FCI group besides German Hunting Terriers and Bull Terriers. From the IX. Taking into account the number of signed in puppies and the number of its members which nowadays counts six hundred people, the club belongs to the biggest ones of Slovak Hunting Association and Slovak Kynological Organization.


Kennel Club’s main idea is to breed individually with full autonomy but not without responsibility. Breeder leads his breed on his own where the name of his breed reflects his successes as well as his miscarriages. We do not asses putting into breed of individual dogs on the basis of ratings. To obtain the breeding status dog needs to take part in a dog show organized by the club.

Every year SKCHTaF organizes 3 shows, a couple of working undertakings, two times per year the club prints the Kennel Club Catalogue. We never forget about young terrier fans for whom we organize Junior Handling. Every year Kennel Club gets up the competition ”Terrier of the Year” in the category exterior and performance. The successful ones have an opportunity to compete for the titles ”Club Champion” and ”Junior Club Champion”.

SKCHTaF was officially founded in 1990, but the club history dates since early 1924 when ”The Club for the Fox Terriers Wires” had come into existence in the former Czechoslovakia. This club has been developed for many years into the recent form. In 1939 the club name was changed on ”Czechoslovak Terrier Club”, later on ”Terrier Breeders Club”. Under this name the club persists until now in Czech Republic. In Slovakia the club keeps on as ”Slovak Breeders of Terriers and Fox Terriers Club”and assembles all the breeders and fans of terrier races in Slovakia.

По какой причине непосредственно буковое постельное белье рекомендую? Попросту оно ми на самом деле весьма нравится. Весьма удобное и славное с целью дремы. Декламировал в том числе и, то что вследствие свойствам наиболее бамбука, постельное белье с него владеет в том числе и целебными свойствами. Никак не представляя экспертом в этой сфере, ми трудно доказать либо оспорить такую сведение. Конкретно могу отметить, то что постельное платье с букового волокна считается замечательным видом с целью людишек испытывающих страдания тот или иной-или аллергией. В немой постоянно отлично высыпаешься. Набор способен отслужить верой и истиной в ходе некоторых года, по этой причине подобная приобретение станет в абсолютно всех взаимоотношениях правомерной.

. В современное время в интернете можно купить комплект постельного белья недорого и с гарантией хорошего качества. тут sonna.com.ua/catalog/postelnoe-bele
Diskusia(0)
Vyhľadávanie
happy dog
Spravodaj 2018/2
Spravodaj 2018/1
Spravodaj 2017/2