Aktuality | Úvodník | Spravodaj | Výbor | Akcie | Podmienky chovnosti | Stanovy | Predpisy | Výsledky akcií | Inzercia | Registrácia | Linky | Kontakty
.: terriers.sk :. Články
.: terriers.sk :. Články

Vybrané kynologické predpisy SPZ, SKCHTaF a skúšobné poriadky pre skúšky psov poľovných plemien

Info :: 14. septembra 2012

 
1. Všeobecné zásady pre skúšky poľovnej upotrebiteľnosti psov

1.1. Tabuľka č. 1 - Počty psov a rozhodcov na skúškach poľovných psov
1.2. Tabuľka č. 2 - Zoznam psov poľovných plemien, ktoré môžu absolvovať skúšky poľovnej upotrebiteľnosti

2. Skúšobný poriadok pre skúšky malých plemien a retrívrov

2.1. Rozhodcovská tabuľka - Jesenné skúšky malých plemien a retrívrov
2.2. Rozhodcovská tabuľka - Lesné skúšky malých plemien a retrívrov
2.3. Rozhodcovská tabuľka - Farbiarske skúšky malých plemien a retrívrov
2.4. Rozhodcovská tabuľka - Všestranné skúšky malých plemien a retrívrov

3. Skúšobný poriadok pre skúšky stavačov – vybrané disciplíny skúšané pri Špeciálnych skúškach z vodnej práce

3.1. Rozhodcovská tabuľka - Špeciálne skúšky z vodnej práce

4. Skúšobný poriadok pre skúšky duričov

4.1. Rozhodcovská tabuľka - Skúšky duričov
4.2. Rozhodcovská tabuľka - Farbiarske skúšky duričov

5. Skúšobný poriadok pre skúšky v brlohárení

5.1. Rozhodcovská tabuľka - Skúšky v brlohárení
5.2. Obrázok č. 1 – Schéma umelého brlohu
5.3. Skúšobný poriadok pre vyššie skúšky v brlohárení

6. Štatút pre udeľovanie slovenského šampióna práce

7. Memoriál Ing. Františka Semana

8. Teriér roka - práca

9. Výstavný poriadok

10. Poriadok pre udelenie titulu "Klubový šampión krásy Slovenského klubu chovateľov teriérov a foxteriérov"

11. Teriér roka - krása

12. Teriér roka - agility

13. Chovateľský a zápisný poriadok SPZ

14. Štatút kynologickej rady SPZ

15. Žiadosť o odporúčanie na párenie
Diskusia(0)
Vyhľadávanie
happy dog
Spravodaj 2018/1
Spravodaj 2017/2
Spravodaj 2017/1