Aktuality | vodnk | Spravodaj | Vbor | Akcie | Podmienky chovnosti | Stanovy | Predpisy | V�sledky akci� | Inzercia | Registrcia | Linky | Kontakty
.: terriers.sk :. lnky
.: terriers.sk :. lnky

Poty psov a rozhodcov na skkach poovnch psov

Info :: 3. mja 2013

 
Druh podujatiaSkratka skokMaximlny poet psov na skkachPoet psov v skupinePoet rozhodcov pre jednu skupinuPoznmka
jesenn skky stavaov jesenn skky malch plemien a retrvrov JSS
JSMP,JSR
2872jeden z nich je hlavn
lesn skky stavaov LSS 1686jeden z nich je hlavn
lesn skky malch plemien a retrvrov LSMP, LSR 1682jeden z nich je hlavn
farbiarske skky stavaov FSS 1682jeden z nich je hlavn
farbiarske skky malch plemien a retrvrov FSMP, FSR 1682jeden z nich je hlavn
vestrann skky stavaov vestrann skky malch plemien a retrvrov VSS VSMP, VSR 20-10 spoluhlavn navye
pecilne skky z vodnej prce VP -102jeden z nich je hlavn
skky retrvrov z prinania malej zveri SRPMZ 1682 jeden z nich je hlavn
skky v brlohren BL 25-2 spolujeden z nich je hlavn
farbiarske skky duriov FD 1682jeden z nich je hlavn
skky duriov SD* 1263jeden z nich je hlavn
predben skky farbiarov PF 1682jeden z nich je hlavn
individulne hlavn skky farbiarov IHF 1-1zrove hlavn

*SD - konaj sa dva dni

Ak sa na skky prihlsi viac psov ako pre jednu skupinu, je delegovan hlavn rozhodca navye.
Diskusia(0)
Vyhadvanie
happy dog
Spravodaj 2019/1
Spravodaj 2018/2
Spravodaj 2017/2