Aktuality | vodnk | Spravodaj | Vbor | Akcie | Podmienky chovnosti | Stanovy | Predpisy | V�sledky akci� | Inzercia | Registrcia | Linky | Kontakty
.: terriers.sk :. lnky
.: terriers.sk :. lnky

Jesenn skky malch plemien a retrvrov (JSMP, JSR)

Info :: 3. mja 2013

 
JSMP

Najniie znmky pre cenu
PREDMET l. II. III. Koeficient Zn. za vkon Poet bodov
1uch 32210
2Hlasitos 3218
3Poslunos 2214
4Sprvanie sa po vstrele 3213
5Vodenie na remeni 3214
6Sliedenie 3217
7Stopa ivej zveri 3217
8Stopa vodia 2214
9Dohadvanie a prinanie pohodenej pernatej zveri 2217
10Prinanie srstnatej zveri na diaku na poli 2216
11Prinanie kaice z hlbokej vody 3213
Najni poet bodov pre cenu 202151126
Cena Poet bodov spolu


JSR

Najniie znmky pre cenu
PREDMET l. II. III. Koeficient Zn. za vkon Poet bodov
1uch 32210
2Poslunos 2214
3Sprvanie sa po vstrele 3213
4Vodenie na remeni 3214
5Sliedenie 3214
6Dohadvanie a prinanie pohodenej pernatej zveri 3217
7Dohadvanie a prinanie pohodenej srstnatej zveri 3217
8Prinanie srstnatej zveri na diaku na poli 3216
9Prinanie kaice z hlbokej vody 3215
Najni poet bodov pre cenu 15411596
Cena Poet bodov spolu
Diskusia(0)
Dokumenty na stiahnutie

RT_JSMP_JSR_3_5_2013.pdf
Vyhadvanie
happy dog
Spravodaj 2019/1
Spravodaj 2018/2
Spravodaj 2017/2