Aktuality | vodnk | Spravodaj | Vbor | Akcie | Podmienky chovnosti | Stanovy | Predpisy | V�sledky akci� | Inzercia | Registrcia | Linky | Kontakty
.: terriers.sk :. lnky
.: terriers.sk :. lnky

Lesn skky malch plemien a retrvrov (LSMP, LSR)

Info :: 3. mja 2013

 
LSMP

Najniie znmky pre cenu
PREDMET l. II. III. Koeficient Zn. za vkon Poet bodov
1uch 32210
2Hlasitos 3218
3Poslunos 2214
4Sprvanie sa po vstrele 2213
5Vodenie na remeni 3224
6Sliedenie 3227
7Posliedka 2214
8Prca na pofarbenej stope 1-4 hod. starej 32210
9Odloenie 3214
Najni poet bodov pre cenu 173130113
Cena Poet bodov spolu


LSR

Najniie znmky pre cenu
PREDMET l. II. III. Koeficient Zn. za vkon Poet bodov
1uch 32210
2Poslunos 2214
3Sprvanie sa po vstrele 2213
4Vodenie na remeni 3224
5Sliedenie a dohadvanie pohodenej zastr. pernatej a srstnatej zveri v lese 3215
6Prinanie vleenej srstnatej zveri na diaku v lese 3216
7Posliedka 2214
8Prca na pofarbenej stope 1-4 hod. starej 32210
9Odloenie 3214
Najni poet bodov pre cenu 160120100
Cena Poet bodov spolu
Diskusia(0)
Dokumenty na stiahnutie

RT_LSMP_LSR_3_5_2013.pdf
Vyhadvanie
happy dog
Spravodaj 2019/1
Spravodaj 2018/2
Spravodaj 2017/2