Aktuality | Úvodník | Spravodaj | Výbor | Akcie | Podmienky chovnosti | Stanovy | Predpisy | Výsledky akcií | Inzercia | Registrácia | Linky | Kontakty
.: terriers.sk :. Články
.: terriers.sk :. Články

Skúšky duričov (SD)

Info :: 3. mája 2013

 
Najnižšie známky pre cenu
PREDMET l. II. III. Koeficient Zn. za výkon Počet bodov
1Čuch 3224   
2Hľadanie 3215   
3Durenie a) zajac, líška 
               b) diviak
3214
7
   
4Hlasitosť na stope 3216   
5Dohľadávanie diviaka po priro­dzenej alebo umelo založenej nepofarbenej stope
a) vodič
b) hlásič alebo oznamovač
 
3
   
2
 
1
 
4
5
   
6Odvaha 3216   
7Poslušnosť 3212   
8Správanie sa po výstrele 2112   
9Správanie sa pri zastrelenej zveri 2112   
10Správanie sa na stanovišti 3212   
11Vytrvalosť 3213   
12Orientácia 3214   
13Vodenie psa na remeni / voľne 3214   
14Odloženie
a) na remeni
b) voľne
 
3
 
2
 
1
 
2
4
   
Najnižší počet bodov pre cenu 15012090
Cena Počet bodov spolu
Diskusia(0)
Dokumenty na stiahnutie

RT_SD_3_5_2013.pdf
Vyhľadávanie
happy dog
Spravodaj 2018/1
Spravodaj 2017/2
Spravodaj 2017/1