Aktuality | vodnk | Spravodaj | Vbor | Akcie | Podmienky chovnosti | Stanovy | Predpisy | V�sledky akci� | Inzercia | Registrcia | Linky | Kontakty
.: terriers.sk :. lnky
.: terriers.sk :. lnky

Skky duriov (SD)

Info :: 3. mja 2013

 
Najniie znmky pre cenu
PREDMET l. II. III. Koeficient Zn. za vkon Poet bodov
1uch 3224
2Hadanie 3215
3Durenie a) zajac, lka
b) diviak
3214
7
4Hlasitos na stope 3216
5Dohadvanie diviaka po prirodzenej alebo umelo zaloenej nepofarbenej stope
a) vodi
b) hlsi alebo oznamova

3

2

1

4
5
6Odvaha 3216
7Poslunos 3212
8Sprvanie sa po vstrele 2112
9Sprvanie sa pri zastrelenej zveri 2112
10Sprvanie sa na stanoviti 3212
11Vytrvalos 3213
12Orientcia 3214
13Vodenie psa na remeni / vone 3214
14Odloenie
a) na remeni
b) vone

3

2

1

2
4
Najni poet bodov pre cenu 15012090
Cena Poet bodov spolu
Diskusia(0)
Dokumenty na stiahnutie

RT_SD_3_5_2013.pdf
Vyhadvanie
happy dog
Spravodaj 2019/1
Spravodaj 2018/2
Spravodaj 2017/2