Aktuality | vodnk | Spravodaj | Vbor | Akcie | Podmienky chovnosti | Stanovy | Predpisy | V�sledky akci� | Inzercia | Registrcia | Linky | Kontakty
.: terriers.sk :. lnky
.: terriers.sk :. lnky

TATT PRE UDEOVANIE SLOVENSKHO AMPINA PRCE

Info :: 3. mja 2013

 
Udelenie titulu Slovensk ampin prce je podmienen:
1. zskanm 3 x CACT, z toho minimlne 1 x na medzinrodnch skkach v SR a ostatn na nrodnch alebo pecilnych klubovch skkach,
2. zskanie akatestva potvrdia rozhodcovia formou osvedenia o zskan CACT SR a zpisom do preukazu o pvode,
3. po zskan potrebnho potu CACT pole majite psa alebo suky osvedenia o zskan CACT a preukaz o pvode psa (zahranin majitelia fotokpiu preukazu o pvode psa) Slovenskej kynologickej jednote, tefnikova 10, 811 05 Bratislava, ktor vystav diplom a zskanie ampina uvedie v preukaze o pvode psa.

Podmienky pre udeovanie akatestva na Slovenskho ampina prce - CACT

1. akatestvo na Slovenskho ampina prce - CACT (Certificat dAptitude au Championnat de Travail) sa udeuje najlepiemu jedincovi plemena na medzinrodnch, nrodnch alebo pecilnych klubovch skkach z vkonu (alej len skky) konanch v SR, schvlench v plne kynologickch podujat prslunho zvzu v danom roku, na ktorch sa skaj disciplny schvlen FCI pre udeovanie CACIT (Certificat dAptitude au Championnat International de Travail).
2. CACT sa me udeli najlepiemu psovi alebo suke, ktor absolvuj skky v l. cene, resp. zskaj ocenenie vborn.
3. CACT sa me udeli aj psovi alebo suke, ktor u titul Slovensk ampin prce zskali.
4. Navrhn psa alebo suku na CACT me len zbor rozhodcov delegovan na sa prslunm zvzom.
5. CACT nie je nrokovaten a udeuje sa len za mimoriadne kvalitn vkony psa v priebehu celch skok.
6. Na nrodnch alebo pecilnych klubovch skkach rovnakho druhu v jednom roku me sa udeli pre jedno plemeno len 1 CACT.
7. Psovi alebo suke rovnakho plemena, ktor sa umiestnili na druhom mieste v l. cene, me rozhodca udeli reserve CACT.
8. Reserve CACT nie je nrokovaten a udeuje sa len za mimoriadne kvalitn vkony psa v priebehu celch skok.
Diskusia(0)
Vyhadvanie
happy dog
Spravodaj 2019/1
Spravodaj 2018/2
Spravodaj 2017/2