Aktuality | vodnk | Spravodaj | Vbor | Akcie | Podmienky chovnosti | Stanovy | Predpisy | V�sledky akci� | Inzercia | Registrcia | Linky | Kontakty
.: terriers.sk :. lnky
.: terriers.sk :. lnky

Memoril Ing. Frantika Semana

Info :: 14. septembra 2012

 
Ska sa poda predpisov Slovenskho poovnckeho zvzu pre skky v brlohovan.

Memorilu sa automatick zastuj psy a suky prihlsen na Medzinrodn skky v brlohovan terirov usporiadan SKCHTaF.

Majite psa/ suky mus ma ttne obianstvo SR a mus by lenom SKCHTaF.

Jedinec, prihlsen do sae, mus by zapsan v slovenskej plemennej knihe.

Ing. Frantiek SEMAN bol nielen vbornm chovateom psov, ale bol aj rozhodcom pre exterir a pracovn upotrebitenos terirov. Bol dlhoronm podpredsedom Klubu chovateov foxterirov SSR a niekoko rokov aj jeho predsedom. Bol spoluzakladateom Slovenskho klubu chovateov terirov a foxterirov a aj jeho estnm lenom.

Na jeho poes Klub usporiada od roku 1997 kad rok sa v brlohovan terirov "MEMORIL ING. FRANTIKA SEMANA".
Diskusia(0)
Vyhadvanie
happy dog
Spravodaj 2019/1
Spravodaj 2018/2
Spravodaj 2017/2