Aktuality | Úvodník | Spravodaj | Výbor | Akcie | Podmienky chovnosti | Stanovy | Predpisy | Výsledky akcií | Inzercia | Registrácia | Linky | Kontakty
.: terriers.sk :. Články
.: terriers.sk :. Články

Memoriál Ing. Františka Semana

Info :: 14. septembra 2012

 
Skúša sa podľa predpisov Slovenského poľovníckeho zväzu pre skúšky v brlohovaní.

Memoriálu sa automatický zúčastňujú psy a suky prihlásené na Medzinárodné skúšky v brlohovaní teriérov usporiadané SKCHTaF.

Majiteľ psa/ suky musí mať štátne občianstvo SR a musí byť členom SKCHTaF.

Jedinec, prihlásený do súťaže, musí byť zapísaný v slovenskej plemennej knihe.

Ing. František SEMAN bol nielen výborným chovateľom psov, ale bol aj rozhodcom pre exteriér a pracovnú upotrebiteľnosť teriérov. Bol dlhoročným podpredsedom Klubu chovateľov foxteriérov ČSSR a niekoľko rokov aj jeho predsedom. Bol spoluzakladateľom Slovenského klubu chovateľov teriérov a foxteriérov a aj jeho čestným členom.

Na jeho počesť Klub usporiada od roku 1997 každý rok súťaž v brlohovaní teriérov "MEMORIÁL ING. FRANTIŠKA SEMANA".
Diskusia(0)
Vyhľadávanie
happy dog
Spravodaj 2018/1
Spravodaj 2017/2
Spravodaj 2017/1