Aktuality | vodnk | Spravodaj | Vbor | Akcie | Podmienky chovnosti | Stanovy | Predpisy | V�sledky akci� | Inzercia | Registrcia | Linky | Kontakty
.: terriers.sk :. lnky
.: terriers.sk :. lnky
  Diskusn frum
  Diskusia k lnku: "Svetov vstava psov Lipsko, Nemecko, 10.-12 10.-12.11.2017"
  (poet prspevkov: 0)
Neexistuj prspevky
Vyhadvanie
happy dog
Spravodaj 2018/2
Spravodaj 2018/1
Spravodaj 2017/2