Aktuality | vodnk | Spravodaj | Vbor | Akcie | Podmienky chovnosti | Stanovy | Predpisy | V�sledky akci� | Inzercia | Registrcia | Linky | Kontakty
.: terriers.sk :. lnky
.: terriers.sk :. lnky

  Vetky rubriky - Nalo sa 245 vyhovujcich lnkov.

Podporn stanovisko SKCHTaF k nepodpsaniu schvlenj Novely zkona na Kancelriu prezidenta.

Aktuality :: 26. februra 2017

Uverejujeme list prezidenta SKJ zaslan prezidentovi SR pnovi Andrejovi Kiskovi ohadne Zkona, ktorm sa dopa zkon . 282/2002 Z. z., ktorm sa upravuj niektor podmienky drania psov v znen zkona . 102/2010 Z. z. a o zmene a doplnen zkona . 39/2007 Z. z. o veterinrnej starostlivosti v znen neskorch predpisov:
  Diskusia(0) :: viac

Kalendr kynologickch podujat 2017

Aktuality :: 25. februra 2017

Slovensko 2017 - Termnov kalendr kynologickch podujat na rok 2017
Podujatia SPZ a kynologickch klubov SPZ
  Diskusia(0) :: viac

Prehad vrhov terire 2016

Aktuality :: 15. februra 2017

  Diskusia(0) :: viac

PLEMENN KNIHA SPZ terire 2016

Aktuality :: 15. februra 2017

  Diskusia(0) :: viac

LENSK SCHODZA 04.11.2016

Aktuality :: 24. oktbra 2016

Po KVT Incheba v Bratislave - LENSK SCHODZA
Ven lenovia,
SKCHTaF Vs srdene pozva na krtku lensk schdzu, ktor sa uskuton:

04.11.2016 Bratislava v priestoroch vstaviska, po ukonen zverench sa KVT

Program:
1. Zahjenie
2. Schvlenie navrhovanho kandidta do vboru na doplnenie lenov vboru poda ka zskanch hlasov na konferencii SKCHTaF konanej da 12.12.2015:
PharmDr. Petra Nemesszeghy (poet hlasov 14)
3. Diskusia
4. Ukonenie
  Diskusia(0) :: viac
<< [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] >>           
Vyhadvanie
happy dog
Spravodaj 2019/1
Spravodaj 2018/2
Spravodaj 2017/2