Aktuality | vodnk | Spravodaj | Vbor | Akcie | Podmienky chovnosti | Stanovy | Predpisy | V�sledky akci� | Inzercia | Registrcia | Linky | Kontakty
.: terriers.sk :. lnky
.: terriers.sk :. lnky

  Vetky rubriky - Nalo sa 245 vyhovujcich lnkov.

MSBLT 2019 - Vsledky

Aktuality :: 31. mja 2019

Tur Lka, 29. - 30. 6. 2019 - MEDZINRODN SKڊKY TERIROV V BRLOHREN o tituly CACIT, CACT, CCT, KV 2019 Vaz Memorilu F. Semana 2019
  Diskusia(0) :: viac

pecilna vstava terirov Koice 2019 - Terriers special show 2019, poty pred 3. uzvierkou

Aktuality :: 30. mja 2019

Koice, Kynologick arel Anika - Vbor SKCHTaF srdene pozva vetkch lenov na lensk schdzu, ktor sa uskuton po skonen VT v Koiciach da 05.07.2019

Program:
1. Sprva o innosti klubu za uplynul obdobie
2. erpanie finannch prostriedkov klubu
3. Pln innosti
4. Rzne
  Diskusia(0) :: viac

KFSMP, v spoluprci s OKO Levice, CACT, CCT, KV 2019

Aktuality :: 29. mja 2019

PR PZ Hubertus emberovce - FARBIARSKE SKڊKY MALCH PLEMIEN
pre plemen zastreen v SKCHTaF so zadvanm titulov Vaz
KFST,KV,CACT,CCT 13.07.2019
  Diskusia(0) :: viac

CHBL (Memoril S. Oujezdskho), Bho, CACT, CCT, Vaz Memorilu 2019

Aktuality :: 20. mja 2019

Bho, CACT, CCT 14.09.2019 -
  Diskusia(0) :: viac

Za pani Margarethe Huber

Aktuality :: 20. mja 2019

  viac
<< [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] >>           
Vyhadvanie
happy dog
Spravodaj 2019/1
Spravodaj 2018/2
Spravodaj 2017/2