Aktuality | vodnk | Spravodaj | Vbor | Akcie | Podmienky chovnosti | Stanovy | Predpisy | V�sledky akci� | Inzercia | Registrcia | Linky | Kontakty
.: terriers.sk :. lnky
.: terriers.sk :. lnky

  Vetky rubriky - Nalo sa 262 vyhovujcich lnkov.

TRIMOVANIE S IVOU KRLOVOU

Aktuality :: 13. marca 2016

Prievidza, CV centrum, Novackho 14. 16.04.2016 - Asocicia strihaov psov Slovenska organizuje s podporou SKCHTaF kurz trimovania. Je uren pre majiteov psov vyadujcich pravu trimovanm, vtan s aj zaiatonci.
Podrobnejie informcie na www.asociaciastrihacov.sk,
kontakt - mail: asociacia.strihacov@gmail.com, mobil: 0903 520 796
  Diskusia(0) :: viac

Zven poplatku zmluvy na prenie pre nelenov SKCHTaF

Aktuality :: 2. marca 2016

Vbor SKCHTaF sa na svojom zasadnut da 13.02.2016 uzniesol na
zven poplatku zmluvy na prenie pre nelenov SKCHTaF na hodnotu
30,- Eur ponc dom 01.032016.

V prpade zujmu o zmluvu ako aj o bliie informcie kontaktujte prosm hlavnho poradcu chovu MVDr. P. Semana: 421(0) 911 242 527, e-mail: sengetov@gmail.com
  Diskusia(0) :: viac

Vyhodnotenie TOP Terir EXTERIR 2015

Aktuality :: 16. februra 2016

Sa bola vyhodnoten v zmysle propozci a hodnotenia pre TOP TERIER EXTERIER vypsanch pre r. 2015.
  Diskusia(0) :: viac

Vyhodnotenie TOP Terir AGILITY 2015

Aktuality :: 14. februra 2016

  Diskusia(0) :: viac

Zmena poradcu chovu pre yorkrskeho terira

Aktuality :: 6. janura 2016

P O Z O R
ZMENA PORADCU CHOVU
Ven chovatelia a majitelia plemena yorkrsky terir
Od 15.02.2016
  Diskusia(0) :: viac
<< [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] >>           
Vyhadvanie
happy dog
Spravodaj 2019/2
Spravodaj 2019/1
Spravodaj 2018/2