Aktuality | vodnk | Spravodaj | Vbor | Akcie | Podmienky chovnosti | Stanovy | Predpisy | V�sledky akci� | Inzercia | Registrcia | Linky | Kontakty
.: terriers.sk :. lnky
.: terriers.sk :. lnky

  Vetky rubriky - Nalo sa 262 vyhovujcich lnkov.

PLEMENN KNIHA SPZ 2015 terira v Prehad zpisov v SPKP za rok 2015 terire

Aktuality :: 6. janura 2016

V prlohe je PLEMENN KNIHA SPZ 2015 - terire a Prehad zpisov v SPKP za rok 2015 - terire.
  Diskusia(0) :: viac

TERIR ROKA 2015 - VKON

Aktuality :: 3. janura 2016

Uzvierka sae: 15. janura 2016 - Prihlky zasielajte na adresu klubu: SKCHTaF, tefnikova 10, 811 05 Bratislava Heslo: TERIR ROKA 2015 VKON Poznmka: NEOTVRA
  Diskusia(0) :: viac

TERIR ROKA 2015 EXTERIR

Aktuality :: 3. janura 2016

Vsledky - Pre zaradenie do sae TOP terir roka - exterier 2015 mus majite psa prihlsi najneskr do 15.1.2016 na adresu SKCHT a F tefnikova 10, 811 05 Bratislava.
  Diskusia(0) :: viac

TOP TERIR AGILITY 2015

Aktuality :: 3. janura 2016

Vsledky - Pre zaradenie do sae TOP terir agility 2015 mus majite psa prihlsi najneskr do 15.1.2016 na adresu SKCHT a F tefnikova 10, 811 05 Bratislava
  Diskusia(0) :: viac

Vianoce 2015

Aktuality :: 22. decembra 2015

akujeme vetkm lenom a priateom SKCHTaF za spoluprcu a prejaven dveru v uplynulom roku a do novho roku prajeme vetkm vea zdravia, astia, osobnch, pracovnch, chovateskch a vstavnch spechov. Zrove sa teme na aliu vzjomn spoluprcu
Vbor SKCHTaF
  Diskusia(0) :: viac
<< [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] >>           
Vyhadvanie
happy dog
Spravodaj 2019/2
Spravodaj 2019/1
Spravodaj 2018/2