Aktuality | vodnk | Spravodaj | Vbor | Akcie | Podmienky chovnosti | Stanovy | Predpisy | V�sledky akci� | Inzercia | Registrcia | Linky | Kontakty
.: terriers.sk :. lnky
.: terriers.sk :. lnky

  Vetky rubriky - Nalo sa 262 vyhovujcich lnkov.

KLUBOV DURISK SKڊKY TERIROV o tituly CACT, CCT, KV 2015

Aktuality :: 10. oktbra 2015

Dvornky, 21. - 22. novembra 2015 - uzvierka 11. novembra
  Diskusia(0) :: viac

Klubov vstava terirov, Bratislava 2015, CAC, CC, KV

Aktuality :: 9. oktbra 2015

Bratialava 23.10.2015 - OZNAM: tento rok sa namiesto tradinej KVT v Nitre bude kona 25. KLUBOV VSTAVA TERIROV v BRATISLAVE 23.10.2015
Pre vetkch lenov SKCHTaF platia aj v tretej uzvierke ceny ako za druh uzvierku!!!
http://www.onlinedogshows.sk/
  Diskusia(0) :: viac

lensk schdza v Bratislave - parkovanie

Aktuality :: 8. oktbra 2015

Oznamujeme astnkom lenskej schdze v Bratislave, e poas schdze je mon bezplatn parkovanie v podzemnej gari Nkupnho centra POLUS, ktor je bezprostredne veda DOMU PORTU.
  viac

Pozvnka na lensk spdov schdze SKCHTaF september 2015

Aktuality :: 27. augusta 2015

Koice, Bansk Bystrica a Bratislava - Srdene Vs pozvame na lensk spdov schdzu SKCHTaF ktor sa uskuton da 12.09.2015 v Koiciach, 19.09.2018 v Banskej Bystrici a 10.10.2015 v Bratislave.
  Diskusia(0) :: viac

Klubov farbiarske skky duriov o tituly CACT, CCT, Klubov vaz 2015

Aktuality :: 26. augusta 2015

PZ ervenk, okr. Trnava, 17.oktbra 2015 -
  Diskusia(0) :: viac
<< [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] >>           
Vyhadvanie
happy dog
Spravodaj 2019/2
Spravodaj 2019/1
Spravodaj 2018/2