Posledná možnosť prihlásiť sa na Špeciálnu výstavu teriérov v Liptovskom Mikuláši je do 10.11.2023. Uhradiť výstavný poplatok je potrebné ihneď po obdržaní návratného e-mailu po prihlásení výlučne bankovým prevodom (nie poštovou poukážkou). Výstavné poplatky v predĺženom termíne sú navýšené o 5,- Eur.