Aktuality | vodnk | Spravodaj | Vbor | Akcie | Podmienky chovnosti | Stanovy | Predpisy | V�sledky akci� | Inzercia | Registrcia | Linky | Kontakty
.: terriers.sk :. lnky
.: terriers.sk :. lnky

Stanovy klubu

Info :: 4. mja 2020

 
Dokumenty na stiahnutie

Uplne_znenie_stanov_zo_dna_16_10_2021_-_Slovensky_klub_chovatelov_terierov_a_foxterierov.pdf
Prihlaska_SKCHTaF_05_12_2021.doc
PDF_Prihlaska_SKCHTaF_05_12_2021.pdf
Vyhadvanie
happy dog
Spravodaj 2020/2
Spravodaj 2020/1
Spravodaj 2019/2