Aktuality | vodnk | Spravodaj | Vbor | Akcie | Podmienky chovnosti | Stanovy | Predpisy | V�sledky akci� | Inzercia | Registrcia | Linky | Kontakty
.: terriers.sk :. lnky
.: terriers.sk :. lnky

  Vetky rubriky - Nalo sa 323 vyhovujcich lnkov.

Zpisnica z rokovania Revznej komisie SKCHTaF zo da 13.1.2021 on-line

Aktuality :: 20. janura 2022

  Diskusia(0) :: viac

TLAIV

Aktuality :: 11. janura 2022

  Diskusia(0) :: viac

Pln akci SKCHTaF 2022

Aktuality :: 9. janura 2022

Vstavn akcie:

19.03.2022 - Nitra - pecilna vstava terirov, CAC, CC, V
09.06.2022 - Nitra - Klubov vstava terirov, CAC, CC, KV
01.10.2022 - Poprad - pecilna vstava terirov - CC

Poovn vkon:

24.-26.06.2022 - MSBLT - Tur Lka (Memoril F. Semana), CACIT, CACT, CCT, KV, Vaz memorilu
Kontaktn osoba : Kitty Jvorka,
+421902154791
the.british.noblesse@gmail.com

23.07.2022 - KFSMP - ervenik, CACT, CCT, KV
Kontaktn osoba : Rbert Lackovi,
+421904175693
lackovicrobert1407@gmail.com

27.08.2022 - Dni s terirom - Prievidza
Kontaktn osoba : Oliver Por
+421905317544
oliver.golem@gmail.com

28.08.2022 - SO - Prievidza
Kontaktn osoba : Oliver Por
+421905317544
oliver.golem@gmail.com

10.09.2022 - CHSBLT (Memoril S. Oujezdskho) - Bho, CACT, CCT, Vaz memorilu
Kontaktn osoba : Stanislav Daniel
+421902228280

22.10.2022 - KFD - Nedoery-Brezany, CACT, CCT, KV
Kontaktn osoba : Oliver Por
+421905317544
oliver.golem@gmail.com

portov akcie

09.04.2022 - Pezinok - portov de terirov
Kontaktn osoba : Juraj Rua
+421903674236
speedlight47@gmail.com
  Diskusia(0) :: viac

NOV PLN ZNENIE STANOV SKCHTaF 16.12.2021

Aktuality :: 16. decembra 2021

MVSR zobralo na vedomie nov pln znenie stanov, pln nov znenie k dispozcii v prlohe *pdf
  Diskusia(0) :: viac

AKTUALNY ZOZNAM LENOV SKCHTaF K 7.12.2021

Aktuality :: 7. decembra 2021

  Diskusia(0) :: viac
[1] [2] [3] [4] [5] [6] >>           
Vyhadvanie
happy dog
Spravodaj 2020/2
Spravodaj 2020/1
Spravodaj 2019/2