Aktuality | vodnk | Spravodaj | Vbor | Akcie | Podmienky chovnosti | Stanovy | Predpisy | V�sledky akci� | Inzercia | Registrcia | Linky | Kontakty
.: terriers.sk :. lnky
.: terriers.sk :. lnky

  Vetky rubriky - Nalo sa 300 vyhovujcich lnkov.

Vyhodnotenie TOP Terir AGILITY 2019

Aktuality :: 9. februra 2020

Sa bola vyhodnoten v zmysle Propozci a hodnotenia pre TOP TERIER AGILITY vypsanch pre r. 2019.
  Diskusia(0) :: viac

TOP TERIR ROKA 2019 EXTERIER

Aktuality :: 9. februra 2020

Sa bola vyhodnoten v zmysle Propozci a hodnotenia pre TOP TERIR ROKA 2019 EXTERIER vypsanch pre r. 2019.
  Diskusia(0) :: viac

PECILNA VSTAVA TERIROV SPEZIAL CLUBSCHAU DER TERRIER Nitra 2020

Aktuality :: 28. janura 2020

NITRA 23.2.2020 CC, Danubius vaz. - Slovensk kynologick jednota  Slovensk poovncky zvz
Slovensk klub chovateov terirov a foxterirov (SKCHTaF)
PECILNA VSTAVA TERIROV / SPEZIAL CLUBSCHAU DER TERRIER
NITRA 23.2.2020 CC, Danubius vaz / CC, Danubius Sieger VSTAVISKO AGROKOMPLEX
Vstava je otvoren pre vetky plemen III. skupiny FCI (okrem bullterirov a jagdterirov).
Fr Terrier aus III. FCI Gruppe (ausser der Bullterrier und Jagdterrier).
  Diskusia(0) :: viac

Prehad zpisov v SPKP za rok 2019 a Plemenn kniha SPZ 2019

Aktuality :: 27. janura 2020

  Diskusia(0) :: viac

pecilna vstava terirov NITRA 23.02.2020 - PARKOVANIE

Aktuality :: 26. janura 2020

Oznamujeme, e vystavovatelia terirov bud ma poas vstavy monos bezplatnho vstupu s autom do arelu vstaviska AGROKOMPLEX. Bezplatn vstup bude cez brnu B2 pre auto a jednho vystavovatea so psom.
  Diskusia(0) :: viac
<< [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] >>           
Vyhadvanie
happy dog
Spravodaj 2020/2
Spravodaj 2020/1
Spravodaj 2019/2