Aktuality | vodnk | Spravodaj | Vbor | Akcie | Podmienky chovnosti | Stanovy | Predpisy | V�sledky akci� | Inzercia | Registrcia | Linky | Kontakty
.: terriers.sk :. lnky
.: terriers.sk :. lnky

  Vetky rubriky - Nalo sa 300 vyhovujcich lnkov.

Vyhodnotenie TOP Terir AGILITY 2020

Aktuality :: 22. aprla 2021

  Diskusia(0) :: viac

Aktulny zoznam lenov klubu 2021

Aktuality :: 21. aprla 2021

  Diskusia(0) :: viac

Poovnctvo a rybrstvo - Predstavuje Slovensk klub chovateov terirov a foxterirov

Aktuality :: 1. marca 2021

Odkaz na lnok: - https://polovnictvo-rybarstvo.pluska.sk/kynologia/predstavujeme-slovensky-klub-chovatelov-terierov-foxterierov?fbclid=IwAR0wbsEq-9LdWStJZokvEi3jZi4T9FP8jNF7g2JJt_Qq5Z1A2Oxvwx7kBdk

Klub funguje 30 rokov, m vye psto lenov a patr k najvm v rmci naej kynolgie. V lnku si pretajte vetko o klube a njdete tam naozaj bohat fotogalriu!
  Diskusia(0) :: viac

Prehad vrhov 3. skupina spolu

Aktuality :: 2. februra 2021

Prehad vrhov 3. skupina spolu je v prlohe *pdf
  Diskusia(0) :: viac

pecilna vstava Vinin 2021 - oznmenie

Aktuality :: 28. janura 2021

V termne 24.04.2021 mme plnovan pecilnu vstavu vo Vininom. Na vstave bude mon splni podmienky pre "uchovnenie" jedincov. Usporiadanie tejto vstavy bude zvisie od vvoja epidemickej situcie a protiepidemickch opatren. V prpade, ak vstavu nebude mon z nejakho dvodu usporiada, pre "uchovnenie" jedincov zorganizujeme samostatn "bonitciu".
Vbor klubu
  Diskusia(0) :: viac
<< [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] >>           
Vyhadvanie
happy dog
Spravodaj 2020/2
Spravodaj 2020/1
Spravodaj 2019/2