Aktuality | vodnk | Spravodaj | Vbor | Akcie | Podmienky chovnosti | Stanovy | Predpisy | V�sledky akci� | Inzercia | Registrcia | Linky | Kontakty
.: terriers.sk :. lnky
.: terriers.sk :. lnky

  Vetky rubriky - Nalo sa 300 vyhovujcich lnkov.

Upozorujeme, e zaala plati Vyhlka ministerstva pdohospodrstva a regionlneho rozvoja SR

Aktuality :: 27. janura 2021

Upozorujeme, e zaala plati Vyhlka ministerstva pdohospodrstva a regionlneho rozvoja SR . 283/2020. V tejto svislosti SKJ vydala Usmernenie pre chovateov. Usmernenie je v prlohe.
  Diskusia(0) :: viac

Smutn sprva

Aktuality :: 20. janura 2021

Dnes, da 20.01.2021, vo veku 62 rokov zomrel dlhoron len Slovenskho klubu chovateov terirov a foxterirov p. Marin tefek.
Od roku 1983 bol chovateom a majiteom chovateskej stanice Lemart, za mimoriadne zsluhy v oblasti chovu a chovatestva bol v roku 2018 ocenen zlatou medailou, bol rozhodcom pre vkon poovnej upotrebitenosti a exterir. Kto ste ho poznali, venujte mu tich spomienku.
es jeho pamiatke
Vbor SKCHTaF
  Diskusia(0) :: viac

Pln dohodnutch a schvlench kynologickch akci na rok 2021

Aktuality :: 10. janura 2021

Pln kynologickch akci na rok 2021

Vstavy
- 24.04.2021 VT Vinin
- 05.07.2021 VT Koice

Skky poovnej upotrebitenosti
- 26.06.-27.06.2021 MSBL Tur Lka
- 17.07.2021 FSMP Levice
- 21.08.2021 CHBL Branisko
- 04.09.2021 CHBL Bho (Memoril S. Oujezdskho)
- 09.10.2021 KFD Senec

Zmena termnu a miesta vyhraden
  Diskusia(0) :: viac

Uznesenie k podmienkam sae TOP TERIR 2020

Aktuality :: 8. janura 2021

V dsledku nepriaznivej epidemiologickej situcie klub nemohol na jese usporiada plnovan vstavy. Z uvedenho dvodu pre vyhodnotenie sae TOP exterir 2020 sa ru podmienka asti na jednej vstave usporiadanej klubom SKCHTaF.

Uzvierka sa Top terir exterir, Top terir prca a Top terir agility sa predluje do 15.02.2021.
  Diskusia(0) :: viac

TERIR ROKA 2020 EXTERIR TOP podmienky zmena 12 2020

Aktuality :: 16. decembra 2020

Po schvlen vborom SKCHTaF zverejujeme zmenu v podmienkach sae Top terir exterir 2020.
Zmena sa tka minimlneho potu bodov potrebnch na zaradenie jedinca do sae, tmto sa upravuje na 100 bodov.
V prlohe s kompletn podmienky.
  Diskusia(0) :: viac
<< [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] >>           
Vyhadvanie
happy dog
Spravodaj 2020/2
Spravodaj 2020/1
Spravodaj 2019/2