Aktuality | vodnk | Spravodaj | Vbor | Akcie | Podmienky chovnosti | Stanovy | Predpisy | V�sledky akci� | Inzercia | Registrcia | Linky | Kontakty
.: terriers.sk :. lnky
.: terriers.sk :. lnky

  Vetky rubriky - Nalo sa 323 vyhovujcich lnkov.

Klubov farbiarske skky duriov o tituly CACT, CCT, Klubov vaz 2021

Aktuality :: 13. augusta 2021

PS Kostoln pri Dunaji - Poet tartujcich na Memoril Stanislava Oujezskho je naplnen, prosme aby ste u prihlky neposielali.
  Diskusia(0) :: viac

Aktulny zoznam lenov klubu 2021

Aktuality :: 11. augusta 2021

  Diskusia(0) :: viac

Doasn podmienky pre udeovanie klubovch ampiontov 2021

Aktuality :: 10. augusta 2021

Vboru na svojom korepondennom zasadnut schvlil doasn podmienky pre udeovanie klubovch ampiontov. Doasn zmenen ustanovenia s platn do konca kalendrneho roka 2021.
  Diskusia(0) :: viac

Chovn BL a Memoril Stana Oujezdskho v Bhoni 2021

Aktuality :: 27. jla 2021

V spoluprci s OPK Pezinok SKCHTaF organizuje BL a Memoril Stana Oujezdskho v Bhoni. Pre plemen organizovan v SKCHTaF je monos zskania CACT a CCT. Bliie informcie a prihlky na stanislavdaniel2@gmail.com
  Diskusia(0) :: viac

Chovn brlohrske skky Branisko - Informcia

Aktuality :: 26. jla 2021

Oznamujeme, e na zklade informcie z OPK v Preove sa plnovan chovn BL na Branisku v tomto roku kona nebud.
vbor klubu
  Diskusia(0) :: viac
<< [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] >>           
Vyhadvanie
happy dog
Spravodaj 2020/2
Spravodaj 2020/1
Spravodaj 2019/2