Tarasová

Informácie:

Majiteľ: Dušan Stanko

Obec: Rakytov pri Humennom