Aktuality | vodnk | Spravodaj | Vbor | Akcie | Podmienky chovnosti | Stanovy | Predpisy | V�sledky akci� | Inzercia | Registrcia | Linky | Kontakty
 
  Airedale American Hairless American Stafordshire Australian Silky Bedlington Border Cairn Czech Fox Terrier Smooth
 
  Fox Terrier Wire Irish Irish soft coated wheaten Jack Russel Kerry Blue Lakeland Manchester Norfolk Norwich
   
  Parson Russel Patterdale Scottish Sealyham Skye Staffordshire Bull Welsh West Highland White Yorkshire  
.: terriers.sk :. lnky
.: terriers.sk :. lnky

  Vybran rubrika - Aktuality - Nalo sa 276 vyhovujcich lnkov.

Stanovisko KR SPZ a KR SPK k prpadom postrelenia alebo zastrelenia psov v poovnch revroch

Aktuality :: 17. septembra 2020

Stanovisko Kynologickej rady SPZ a Kynologickej rady SPK k prpadom postrelenia alebo zastrelenia psov v poovnch revroch
  Diskusia(0) :: viac

Klubov vstava 2020, Jubilejn pecilna vstava 2020

Aktuality :: 8. septembra 2020

N chovatesk klub v spoluprci s Dog EXPO Nitra a Agrokomplex vstavnctvo a.s. plnuje v doch 24.25.10.2020 usporiada Klubov vstavu a pecilnu jubilejn vstavu. Obidve vstavy so zadvanm titulu CAC. V prlohe s propozcie na obidve vstavy. V propozcich s uveden rozhodcovia bez rozdelenia plemien. Definitvne rozdelenie plemien medzi rozhodcov bude uroben v sinnosti s organizanm vborom Dog EXPO. Prihlasovanie na vstavy bude mon od 09.09.2020.
O rozdelen plemien medzi rozhodcov a prpadnch organizanch zmench bud vystavovatelia informovan hne ako to bude mon.
ZMENA POSUDZOVATEOV k 21.09.2020 !!!

Vbor SKCHTaF a organizan vbor vstavy
  Diskusia(0) :: viac

Aktulny zoznam lenov klubu 2020

Aktuality :: 2. septembra 2020

  Diskusia(0) :: viac

Klubov vstava 2020

Aktuality :: 25. augusta 2020

Oznamujeme, e na zklade schvlenho uznesenia vboru SKCHTaF a ak sa nezmenia protinkazov opatrenia proti COVID-19 Klubov vstava 2020 bude usporiadan popri Medzinrodnch vstavch psov Nitre v doch 23. - 25.10.2020. Propozcie bud zverejnen v priebehu niekokch dn.
V prpade, ak Klubov vstavu nebude mon v dsledku protinkazovch opatren usporiada, pre uchovnenie jedincov klub zorganizuje "chovn zvody" poda reginov.
Za vbor
MVDr. Pavol Seman
podpredseda SKCHTaF
  Diskusia(0) :: viac

Vcvikov dni - Vkend s terirom - VD 2020 LR

Aktuality :: 13. augusta 2020

Hunty Fisch Lednick Rovne https://huntyfish.sk/ - Firma Lovtek nm d ceny pre najlepiu stopu, opltok a brloh.
- Termn VD 2020 28. august a 30. august 2020
- Miesto konania: Hunty Fisch Lednick Rovne https://huntyfish.sk/
- Ubytovanie: v iestich 6 miestnych chatkch, kapacita 36 lok (3 poschodov postele v chatke)
- Chatka: cena za chatku 50.-, pes na chatke zadarmo
- Pln penzia: 21.-
- WC a sprcha mimo chatiek v centrlnej budove
- Strava v novej peknej a vekej retaurcii
Piatkov veera pozornos Hunty Fisch - jelen gul zadarmo
V arel je oploten, nachdza sa v om:
- brloh
- rybnk, monosou chytania rb
- nov trkovisko na kpania
- mal zvernica
- kempovania
- mal detsk ihrisko
Opltok cca 14 km Klobuice, alebo Zubk.
Hlavn vcvikr pre VD 2020 Jozef Babua.
Uzvierka prihlok 23. august 2020
  Diskusia(0) :: viac
[1] [2] [3] [4] [5] [6] >>           
Vyhadvanie
happy dog
Spravodaj 2020/1
Spravodaj 2019/2
Spravodaj 2019/1