Zuzana Kotrhová

Predseda komisie

e-mail: dk.predseda@terriers.sk
tel.: 0903 808 200
Legionárska 83,
911 04 Trenčín

Jana Marianičová

Člen komisie

e-mail: jana.marianicova@gmail.com
tel.: 0903 558 536

Vladimíra Gromová

Člen komisie

e-mail: vladka.gromova@gmail.com
tel.: 0903 441 599