Aktuality | vodnk | Spravodaj | Vbor | Akcie | Podmienky chovnosti | Stanovy | Predpisy | V�sledky akci� | Inzercia | Registrcia | Linky | Kontakty
 
  Airedale American Hairless American Stafordshire Australian Silky Bedlington Border Cairn Czech Fox Terrier Smooth
 
  Fox Terrier Wire Irish Irish soft coated wheaten Jack Russel Kerry Blue Lakeland Manchester Norfolk Norwich
   
  Parson Russel Patterdale Scottish Sealyham Skye Staffordshire Bull Welsh West Highland White Yorkshire  
.: terriers.sk :. lnky
.: terriers.sk :. lnky

  Vetky rubriky - Nalo sa 316 vyhovujcich lnkov.

Terier roka 2021- EXTERIER tabuky a podmienky

Aktuality :: 21. novembra 2021

  Diskusia(0) :: viac

POVSTAVN KATALG NITRA 6. a 7. 11. 2021

Aktuality :: 14. novembra 2021

KATALG - VSLEDKY
6.11.2021 ● PECILNA VSTAVA TERIROV ● CAC ● CC
7.11.2021 ● 30. JUBILEJN KLUBOV VSTAVA TERIROV ● CAC ● CC
7.11.2021 ● MEMORIL MILANA EDKA
NITRA ● AGROKOMPLEX NRODN VSTAVISKO HALA M5
  Diskusia(0) :: viac

Oznam pre chovateov jorkrskych terirov

Aktuality :: 10. novembra 2021

Nov poradkya chovu pre YT by Vs rada poiadala o trpezlivos pri vybavovan odporan na prenie a zrove Vs poprosila o zasielanie kompletnch iadost o odporanie na prenie. Nakoko neobdrala cel agendu od predchdzajcej poradkyne chovu pre YT, kee as agendy bola u predchdzajcej poradkyne chovu pre YT znehodnoten udalosou VIS maior, mus chbajce rodokmene chovnch psov a sk postupne doplni. Preto by vs chcela aj touto cestou poiada, aby ste svoje iadosti o odporanie na prenie zasielali kompletn a s potrebnmi prlohami.

o potrebujete zasla, aby ste dostali odporanie na prenie?

- riadne vyplnen iados o odporanie na prenie, ktor njdete na http://www.terriers.sk/?page=clanky&page2=clanok&id_clanok=770 v Predpisoch plne dole v dvoch formtoch (prosm dbajte na to, aby ste na ni pri vypan nezabudli)

- scan/fotokpiu rodokmea psa aj suky z oboch strn s vyznaenm chovnosti

- posudok z uchovnenia psa aj suky (pokia boli obaja rodiia uchovnen so znmkou VD, je potrebn zasla aj posudok z inej vstavy usporiadanej SKCHTaF, kde jeden z budcich rodiov m znmku Vborn.

- doklad o zaplaten poplatku za odporanie na prenie

- pokia nie ste uveden v zozname lenov klubu, tak aj potvrdenie o platbe za lenstvo spolu so zpisnm.

V prpade akchkovek otzok mete poradkyu chovu pre YT kontaktova na mailovej adrese dadovabianka@gmail.com, prpadne tel.. 0911 075 117
  Diskusia(0) :: viac

KATALG ● 6.11.2021 ● 7.11.2021● VT ● KVT Nitra

Aktuality :: 6. novembra 2021

NITRA ● AGROKOMPLEX NRODN VSTAVISKO HALA - KATALG
6.11.2021 ● PECILNA VSTAVA TERIROV ● CAC ● CC
7.11.2021 ● 30. JUBILEJN KLUBOV VSTAVA TERIROV ● CAC ● CC
7.11.2021 ● MEMORIL MILANA EDKA
NITRA ● AGROKOMPLEX NRODN VSTAVISKO
HALA M5
  Diskusia(0) :: viac

Mil terierkri, lenovia SKCHTaF, mme novch poradcov chovu

Aktuality :: 3. novembra 2021

Mil terierkri, lenovia SKCHTaF, s radosou vm oznamujeme, e vetci nov poradcovia chovu prevzali svoju agendu a po vstupnch zkladnch zosladeniach spolonej prce, s pripraven pre vs poskytova chovatesk servis, kontakt na nich njdete na http://www.terriers.sk/?page=clanky&page2=clanok&id_clanok=206
  Diskusia(0) :: viac
[1] [2] [3] [4] [5] [6] >>           
Vyhadvanie
happy dog
Spravodaj 2020/2
Spravodaj 2020/1
Spravodaj 2019/2