Predseda rady

Martina Kanasová

e-mail: hpch@terriers.sk
tel.: 0903 202 995

Člen rady

Erika Urgošová

e-mail: pch1@terriers.sk
tel.: 0915 866 864

Člen rady

Jaroslav Kubaľa st.

e-mail: pch3@terriers.sk
tel.: 0903 413 444

Člen rady

Zuzana Pravotiaková

e-mail: pch8@terriers.sk
tel.: 0902 592 321

Člen rady

Kitty Jávorka

e-mail: clen.vyboru3@terriers.sk
tel.: 0902 154 791