Róbert Kanás

Predseda

e-mail: predseda@terriers.sk
tel.: 0903 851 569

Erika Urgošová

Podpredseda

e-mail: podpredseda@terriers.sk
tel.: 0915 866 864

Monika Uhlíková

Tajomník

e-mail: tajomnik@terriers.sk
tel.: 0903 315 431

Martina Kanásová

Hlavný poradca chovu

e-mail: hpch@terriers.sk
tel.: 0903 202 995

Kinga Ryšánková

Matrikár + ekonóm

e-mail: matrikar@terriers.sk
tel.: 0903 449 169

Oliver Poór

Výcvikár

e-mail: vycvikar@terriers.sk
tel.: 0905 317 544

ZUZANA PRAVOTIAKOVÁ

Člen výboru

e-mail: clen.vyboru1@terriers.sk
tel.: 0902 592 321

MICHAELA BARIAKOVÁ

Člen výboru

e-mail: clen.vyboru2@terriers.sk
tel.: 0907 386 123

Kitty Jávorka

Člen výboru

e-mail: clen.vyboru3@terriers.sk
tel.: 0902 154 791