Zmena poplatkov za služby poskytované plemennou knihou SPZ od 1.1.2022

Prezídium Slovenského poľovníckeho zväzu na zasadnutí dňa 26.11.2021 schválilo na základe návrhu Pléna Kynologickej rady SPZ zo dňa 24.7.2021 úpravu niektorých poplatkov za služby poskytované chovateľom psov plemennou knihou SPZ s platnosťou od 1.1.2022.

Cenník služieb plemennej knihy :

 1. členský príspevok kolektívnych členov SPZ (členov klubov SPZ) na rok v sume 2 za člena klubu (nečlena SPZ)

 1. poplatky za služby poskytované chovateľom psov plemennou knihou SPZ od 1.1.2022 :

 • vydanie preukazu o pôvode psa 15,- €

 • vydanie preukazu o pôvode psa (národné plemená) 5,- €

 • zápis importovaného jedinca 20,- €

 • súhlas na vývoz psa (exportný preukaz o pôvode
  na žiadosť chovateľa) 20,- €

 • súhlas na vývoz psa (exportný preukaz o pôvode
  na žiadosť majiteľa) 40,- €

 • súhlas na vývoz psa (exportný preukaz o pôvode
  na žiadosť zahraničného žiadateľa) 50,- €

 • oprava PP za chybu chovateľa 12,- €

 • vydanie duplikátu preukazu o pôvode psa 15,- €

 • opis preukazu o pôvode psa 15,- €

 • potvrdenie chovnej spôsobilosti 5,- €

 • chránenie registrovaného názvu chovu 40,- €

 • zápis do knihy brlohárov, diviačiarov, všestranných psov 10,- €

 • príloha k preukazu o pôvode psa 3,- €

 • vystavenie pracovného certifikátu 5,- €

 • poštovné a balné podľa poplatkov pošty