Hlavný poradca chovu

Ostatné nízkonohé teriéry
ostatné Toy teriéry

Martina Kanásová

e-mail: hpch@terriers.sk
tel.: 0903 202 995
adresa: Hornodvorská 2, 900 25 Chorvátsky Grob

Poradcovia chovu

Americký stafordšírsky teriér

Erika Urgošová

e-mail: pch1@terriers.sk
tel.: 0915 866 864
adresa: Trstená na Ostrove 93, 930 04

Stafordšírsky bullteriér

Michaela Bariaková

e-mail: pch2@terriers.sk
tel.: 0907 386 123
adresa: Závodná 3/C, 82106 Bratislava

Foxteriér hrubosrstý a hladkosrstý

Jaroslav Kubaľa st.

e-mail: pch3@terriers.sk
tel.: 0903 413 444
adresa: Tulská 33, 974 01 Banská Bystrica

Border teriér

Lucia Ostrožanská

e-mail: pch4@terriers.sk
tel.: 0907 173 511
adresa: Záhradnícka 807/20, 92521 Sládkovičovo

Írske plemená teriérov

Zuzana Kotrhová

e-mail: pch5@terriers.sk
tel.: 0903 808 200
adresa: Legionárska 83, 911 04 Trenčín

Welsh teriér

Petra NEMESSZEGHY

e-mail: pch6@terriers.sk
tel.: +421 903 201 776
adresa: Morovno 19, 972 31 Handlová

Yorkšírsky terrier

Bianka Dadová

e-mail: pch7@terriers.sk
tel.: 0911 075 117
adresa: Priama 3/5, 971 01 Prievidza

Jack Russell teriér

Zuzana Pravotiaková

e-mail: pch8@terriers.sk
tel.: 0902 592 321
adresa: Benkova Potôň 678, 930 36 Horná Potôň

Ostatné vysokonohé teriéry
neuznané plemená teriérov

Pavla Hozová

e-mail: pch9@terriers.sk
tel.: 0903 545 115
adresa: Priehon 114/41, 972 05 Sebedražie