Elena Hrtánková

Predseda komisie

e-mail: rk.predseda@terriers.sk
tel.: 0903 520 796
Pod Urpínom 10
974 01 Banská Bystrica

Juraj Ruža

Člen komisie

e-mail: speedlight47@gmail.com
tel.: 0903 674 236

Petra Nemesszeghy

Člen komisie

e-mail: pnemesszeghy@gmail.com
tel.: 0903 201 776