Za každým dielom, či príbehom stojí aj kus vlastnej histórie. Niekedy je kratšia, jednoduchá a niekedy by zabrala mnoho strán pútavým obsahom. História Slovenského klubu chovateľov teriérov a foxteriérov sa začala písať už v roku 1990, no jej základy siahajú oveľa ďalej do vtedajšej Československej republiky. Po I. svetovej vojne narastal medzi ľuďmi záujem o šikovných a húževnatých teriérov, s čím priamo úmerne stúpol aj záujem o ich chov a tak 8.decembra 1924 vznikol Klub pre hrubosrstých teriérov. V roku 1928 sa z klubu odčlenili foxteriéri, ktorí sa vďaka svojej pracovitosti stali vyhľadávanými loveckými psami a ich popularita rýchlo narastala. 
 
Ako sa počet chovaných (nielen hrubosrstých) plemien teriérov zvyšoval, vtedajší názov klubu prestal byť vyhovujúci a zmenil sa na Klub chovateľov teriérov, ktorý v Českej republike funguje dodnes. Do roku 1989 pôsobil klub pre celé Československo. V danom roku však nebol do výboru zvolený ani jeden slovenský chovateľ napriek tomu, že klub pôsobil celoštátne. To, spolu s ohlasmi o rozdelení Československa, naštartovalo myšlienku založiť samostatný slovenský klub združujúci poľovné, aj nepoľovné terierske plemená, vrátanie foxteriérov. Slovenský klub chovateľov teriérov a foxteriérov vznikol 8.12.1990 pod vedením jeho prvého predsedu a zakladateľa p. Milana Šedíka a spojil tak slovenských členov dvoch klubov – Československého klubu chovateľov teriérov a Československého klubu chovateľov foxteriérov.
 
Následným dlhoročným predsedom SKCHTaF po p. Milanovi Šedíkovi bol Ing. Jaroslav Kubaľa.
 
SKCHTaF vždy združoval ľudí, ktorých spájalo nadšenie a láska k teriérom. 
V súčastnosti klub zastrešuje 30 plemien III. FCI skupiny a spolu so svojou členskou základňou a počtom zapísaných šteniat, patrí medzi najväčšie kynologické kluby Slovenského poľovníckeho zväzu, rovnako aj Slovenskej kynologickej jednoty.
 
Klub stavia na chovateľskej samostatnosti a zodpovednosti, verí v poctivú prácu chovateľov, ktorá by mala byť synonymom kvality a zdravia. Chovateľ vedie svoj chov tak, aby jeho práca a úspechy tvorili jeho dobré meno a akúsi značku kvality. 
 
Aby mohol byť klub svojim chovateľom oporou, snaží sa napredovať, rozvíjať a modernizovať, aktuálne pod vedením súčasného predsedu SKCHTaF Ing. Róberta Kanása. SKCHTaF sa usiluje poskytovať chovateľom služby a informácie, potrebné k ich chovateľskej činnosti a podporovať ich v rôznych záujmových oblastiach tak, aby sa aj tieto aspekty pretavili do úrovne slovenského chovu teriérov a mohli ho reprezentovať vo svete stále vo väčšej miere.
 
Právom sa môžme pýšiť vzrastajúcou kvalitou na Slovensku odchovaných teriérov a ich úspechmi vo svete, o propagáciu ktorých sa SKCHTaF usiluje. Veríme, že tento trend bude narastať aj naďalej a naši teriéri budú ozdobou slovenského chovu.