PORIADKY PRE UDEĽOVANIE KLUBOVÝCH ŠAMPIONÁTOV

Účinné od 01.02.2022

 • Podmienky pre udeľovanie čakateľstva na Klubový šampionát krásy SKCHTaF (CC):

 1. CC sa udeľuje psom a sukám osobitne v triedach strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov na výstavách usporiadaných SKCHTaF.

 2. CC sa môže udeliť psovi a suke s ocenením V1.

 3. CC nie je nárokové a udeľuje ho na výstavu oficiálne delegovaný rozhodca len pri mimoriadnych kvalitách jedinca.

 4. CC sa môže udeliť aj jedincovi, ktorý už titul Klubový šampión krásy SKCHTaF získal.

 • Udelenie titulu Klubový šampión SKCHTaF je podmienené:

 1. Jedinec musí získať 3x CC na výstavách usporiadaných SKCHTaF.

 2. Jedno CC musí byť získané na Klubovej výstave SKCHTaFs udeľovaním titulu Klubový víťaz, ostatné môžu byť získané na Špeciálnych výstavách SKCHTaF.

 3. CC boli udelené minimálne dvomi rôznymi rozhodcami.

 4. Majiteľ jedinca, ktorý splnil podmienky pre udelenie titulu Klubový šampión krásy SKCHTaF, musí byť členom SKCHTaF.

Po splnení podmienok zašle majiteľ jedinca kompletnú obojstrannú fotokópiu preukazu o pôvode a posudkových listov s riadne zaznačenými čakateľstvami a titulmi, a to e-mailom na e-mail: sampionaty@terriers.sk, alebo na adresu (nie doporučene): Natália Pirková, Bratislavská 49, 841 06 Bratislava – Záhorská Bystrica, tel.: 0907149243.

 • Udelenie titulu Klubový grand šampión krásy SKCHTaF je podmienené:

 1. Jedinec musí získať 3x CC v triede šampiónov na výstavách usporiadaných SKCHTaF po dátume potvrdenia získania titulu Klubový šampión krásy SKCHTaF.

 2. Jedno CC musí byť získané na Klubovej výstave SKCHTaFs udeľovaním titulu Klubový víťaz, ostatné môžu byť získané na Špeciálnych výstavách SKCHTaF.

 3. CC boli udelené minimálne dvomi rôznymi rozhodcami.

 4. Majiteľ jedinca, ktorý splnil podmienky pre udelenie titulu Klubový grand šampión krásy SKCHTaF, musí byť členom SKCHTaF.

Po splnení podmienok zašle majiteľ jedinca kompletnú obojstrannú fotokópiu preukazu o pôvode a posudkových listov s riadne zaznačenými čakateľstvami a titulmi, a to e-mailom na e-mail: sampionaty@terriers.sk, alebo na adresu (nie doporučene): Natália Pirková, Bratislavská 49, 841 06 Bratislava – Záhorská Bystrica, tel.: 0907149243.

  • Udelenie titulu Klubový šampión krásy mladých SKCHTaF je podmienené:

  1. Získaním 3x CAJC (prípadne Víťaz triedy mladých, HPJ, Jugendbester …) v triede mladých vo veku 9 do 18 mesiacov.

  2. Jedno z 3 potrebných čakateľstiev musí byť získané na výstave usporiadanej SKCHTaF a to Klubovej, Špeciálnej so zadávaním CAJC a CAC alebo Špeciálnej bez zadávania CAJC, CAC (v tomto prípade sa jedná o titul Víťaz triedy mladých), ostatné môžu byť získané na medzinárodných výstavách FCI u nás aj v zahraničí alebo na národných (celoštátnych) výstavách usporiadaných pod záštitou SKJ.

  3. CAJC (Víťaz triedy mladých, HPJ, Jugendbester …) boli udelené minimálne dvomi rôznymi rozhodcami.

  4. Majiteľ jedinca, ktorý splnil podmienky pre udelenie titulu Klubový šampión krásy mladých SKCHTaF, musí byť členom SKCHTaF.

  Po splnení podmienok zašle majiteľ jedinca kompletnú obojstrannú fotokópiu preukazu o pôvode a posudkových listov s riadne zaznačenými čakateľstvami a titulmi, a to e-mailom na e-mail: sampionaty@terriers.sk, alebo na adresu (nie doporučene): Natália Pirková, Bratislavská 49, 841 06 Bratislava – Záhorská Bystrica, tel.: 0907149243.

 • Udelenie titulu Klubový šampión krásy veteránovSKCHTaF je podmienené:

 1. Jedinec musí získať 3x ocenenie V1 v triede veteránov na výstavách usporiadaných SKCHTaF.

 2. Ocenenia V1 v triede veteránov boli udelené minimálne dvomi rôznymi rozhodcami.

 3. Majiteľ jedinca, ktorý splnil podmienky pre udelenie titulu Klubový šampión krásy veteránov SKCHTaF, musí byť členom SKCHTaF.

Po splnení podmienok zašlemajiteľ jedinca kompletnú obojstrannú fotokópiu preukazu o pôvode a posudkových listov s riadne zaznačenými čakateľstvami a titulmi,a to e-mailom na e-mail: sampionaty@terriers.sk, alebo na adresu (nie doporučene): Natália Pirková, Bratislavská 49, 841 06 Bratislava – Záhorská Bystrica, tel.: 0907149243.

 • Podmienky pre udeľovanie čakateľstva na Klubový šampionát práce SKCHTaF (CCT):

 1. CCT sa udeľuje psom a sukám na skúškach poľovnej upotrebiteľnosti usporiadaných SKCHTaF.

 2. CCT sa môže udeliť jedincovi, ktorý skončil v I.cene a bolo mu udelené čakateľstvoCACT.

 3. CCT nie je nárokové a udeľuje ho na skúškach oficiálne delegovaný rozhodca len pri mimoriadnych kvalitách jedinca.

 4. CCT sa môže udeliť aj jedincovi, ktorý už titul Klubový šampión práce SKCHTaF získal.

 • Udelenie titulu Klubový šampión práce SKCHTaF je podmienené:

 1. Jedinec musí získať 3x CCT na skúškach poľovnej upotrebiteľnosti usporiadaných SKCHTaF

 2. CCT boli udelené minimálne dvomi rozhodcami.

 3. Majiteľ jedinca, ktorý splnil podmienky pre udelenie titulu Klubový šampión práce SKCHTaF, musí byť členom SKCHTaF.

Po splnení podmienok zašle majiteľ jedinca kompletnú obojstrannú fotokópiu preukazu o pôvode a rozhodcovských tabuliek spolu s kópiami CCT kariet, a to e-mailom na e-mail: sampionaty@terriers.sk alebo na adresu (nie doporučene): Natália Pirková, Bratislavská 49, 841 06 Bratislava – Záhorská Bystrica, tel.: 0907149243.