Členstvo v klube SKCHTaF je dobrovoľné. SKCHTaF zastrešuje chovateľov, majiteľov a priaznivcov väčšiny plemien teriérov. Pre viac informácií pozri Stanovy.

Ak sa chcete stať členom SKCHTaF je potrebné:

  • Kompletne vyplniť a podpísať Členskú prihlášku do Slovenského klubu chovateľov teriérov a foxteriérov.
  • Zaplatiť zápisné a členský príspevok SKCHTaF na príslušný kalendárny rok. Pokyny k platbe sú uvedené na druhej strane samotnej prihlášky.
  • Prihláška sa zasiela mailom na adresu: matrikar@terriers.sk alebo poštou na adresu:

Slovenský klub chovateľov teriérov a foxteriérov, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava.