Vážení chovatelia,

pripravili sme pre Vás po diskusii s viacerými významnými chovateľmi, nielen na Slovensku ale aj v zahraničí, zoznam odporúčaných zdravotných vyšetrení pre jednotlivé plemená teriérov združené v SKCHTaF, a to nielen genetických, a tých ktorých výsledky sa môžu zapisovať do Plemennej knihy SPZ, ale aj tých nad tento rámec, nie však menej dôležitých pre sledovanie, udržanie a zlepšenie zdravia jednotlivých teriérskych plemien. Zoznam bol vytváraný s cieľom odporučiť chovateľom nie všetky vyšetrenia, ktoré sú v rámci plemena možné, ale tie, ktoré chovatelia, vzhľadom k výskytu ochorenia v plemene a jeho závažnosti, považujú za dôležité.