Aktuality | Úvodník | Spravodaj | Výbor | Akcie | Podmienky chovnosti | Stanovy | Predpisy | Výsledky akcií | Inzercia | Registrácia | Linky | Kontakty
.: terriers.sk :. Články
.: terriers.sk :. Články

  Vybraná rubrika - Info - Našlo sa 228 vyhovujúcich článkov.

Skúšky odvahy v diviačom oplôtku pri VD Tiesňava 2018

Aktuality :: 10. júla 2018

Prosné - Prohlášky prosím posielať nie doporučene: Robert Lackovič, Trakovice 89, 91933 Trakovice, Slovensko, Mail: lackovicrobert1407@gmail.com, Telefón: +421 905 32 84 86
  Diskusia(0) :: viac

Ocenenie významných osobnosti slovenskej kynológie Medailami SKJ

Aktuality :: 3. júla 2018

Termín zaslania návrhov 5. august 2018!!! - Pri Medzinárodných výstavách psov v Bratislave v dňoch 26.-28.10.2018 sa uskutočnia oslavy 25. výročia založenia SKJ.

Pri tejto príležitosti budú ocenené významne osobnosti slovenskej kynológie Medailami SKJ. Kritéria pre udeľovanie zlatých, strieborných a bronzových medailí sú v prílohe spolu s tabuľkami pre návrhy na ocenené osobnosti.

Návrhy členov SKCHTaF zasielajte predsedovi a a podpredsedovi SKCHTaF do 5. augusta 2018.
  Diskusia(0) :: viac

Chovné skúšky v brlohárení o titul CACT,CCT 2018 Široké, motorest Branisko sú zrušené

Aktuality :: 2. júla 2018

ZRZUZŠENÉ !!! - Chovné skúšky v brlohárení na Branisku sú zrušené pre nedostatok prihlásených psov.
  Diskusia(0) :: viac

MSBT Turá Lúka 2018 výsledky

Aktuality :: 2. júla 2018

Turá Lúka - Výsledky MSBTaF Turá Lúka 2018 sú aj v záložkách "Akcie" a "Výsledky akcií!!"
  Diskusia(0) :: viac

European Jack Russel Terrier & Pasron Russel TerrierWinner Show 2018

Aktuality :: 19. mája 2018

Báč, Slovakia 16.06.2018 2018 - V ý s l e d k y
  Diskusia(0) :: viac
<< [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] >>           
Vyhľadávanie
happy dog
Spravodaj 2018/1
Spravodaj 2017/2
Spravodaj 2017/1